Miért csak most értjük meg az érintésmentes fizetés fontosságát?

Rollet
Rollet
Mar 27, 2020 · 3 min read

Ha egy pozitív hatása van a koronavírusnak, az mindenképpen a technológiai felszereltség ugrásszerű növekedése, egyszerűen rá vagyunk kényszerülve az új megoldásokra, amik biztonságosabbá és könnyebben átvészelhetővé teszik a mindennapjainkat. Ilyen például az érintés nélkül történő fizetés, ami biztosítja, hogy ne kelljen készpénzzel fizetnünk, ugyanis a vírus bizonyítottan életképes marad ezen a felületen is. Hiába használunk kézfertőtlenítőt, ha utána bankjegyekkel fizetünk a megvásárolni kívánt termékért, szolgáltatásért.

A magyar lakosság egy része a mai napig nem szeret bankkártyával fizetni, ahol csak tehetik készpénzzel vásárolnak. Ez a gazdaság szereplőinek, tehát az államnak, a kereskedőnek, sőt még a vásárlónak sem fenntartható fizetési megoldás, különösen most a járvány idején. A koronavírus sok szempontból új ajtókat nyit ki számunkra a technológia terén, gondoljunk csak a távoktatásra, a távmunkára vagy a bankkártyás fizetés új lehetőségeire. Nem lehet az mellett elmenni, hogy a jelenleg felmérhetetlen gazdasági válság a bankokat is súlyosan érinteni fogja, viszont a március elején bevezetett azonnali átutalás lehet a bankok jolly jokere.

A pénzügyi technológia soha nem látott virágzását éli át az utóbbi 10 évben, megjelent az érintéses PayPass fizetés a Mastercard fejlesztése nyomán, ami természetesen bele kényszerítette a versenytársakat az ún. “FinTech forradalomba”. Az egyérintéses paypass fizetés a mindennapjaink részévé vált, mert nem csak pénzt és időt takarít meg a vásárlók részére, hanem a lehető legkényelmesebbé teszi a vásárlást.

Idén március 2.-tól a lakossági és vállalati ügyfelek számára elérhetővé vált az azonnali, 24 órás utalás (AFR = Azonnali Fizetési Rendszer), ami biztosítja a pénz zökkenőmentes, biztonságos, és valósidejű áramlását a felek között. Az átutalási tranzakciók kevesebb, mint 5 másodperc alatt megvalósulnak, kivételt jelent ez alól a csoportos átutalás, amire a szokásos átutalási szabályok vonatkoznak. Szakértők szerint ez lehet az a megoldás, ami mérhetően csökkenteni fogja a készpénzfelvételek mértékét, ami pedig egyértelműen a Magyar Nemzeti Bank forint bankjegy-kibocsátás intenzitását fogja mérsékelni. Számos bank elérhetővé tette ügyfelei számára a pénzbefizetés lehetőségét az ATM-ekben, ez szintén a már használatban lévő bankjegyek mérséklését támogatja.

Az azonnali átutalási rendszer új kapukat nyit meg a bankolás terén, ugyanis rövid időn belül elérhetővé válthat a Revolut alkalmazásban már aktív fizetési kérelem, amihez nem lesz másra szükségünk, mint a másodlagos azonosítást biztosító telefonszámra, e-mail címre és adószámra. Ez a megoldás tökéletes kiváltója lehet a sárga csekkek befizetésének — például áram, víz, internet, TV -, amivel a szolgáltató pénzbeszedési folyamata a töredékére csökken. A fizetési kérelem, mint pénzügyi megoldás egyelőre csak opcionális, azonban egyes pénzügyi szolgáltatók, már alkalmazzák ezt a fizetési módot.

Budapest egyértelműen a közép-európai startup világ meghatározó városa, tökéletes gazdasági környezetet és tech ökoszisztémát biztosít a jövő pénzügyi megoldásainak kifejlesztésére. Ilyen például a Rollet, akik a felhasználó autójából varázsolnak egy guruló bankkártyát.

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál.

Érintésmentes Rollet fizetés folyamata:

  1. A felhasználó regisztrálja személyes adatait, autója rendszámát, illetve a használni kívánt bankkártyát az alkalmazásban.
  2. Az ügyfél számára azonnal elérhetővé válik az érintésmentes fizetés regisztráció után, mivel a fizetési művelet a kamera járműfelismerésével és az autó áthajtásával valósul meg. Az automatizált fizetés folyamata mindösszesen 2 másodpercet vesz igénybe.
  3. A sikeres tranzakció végén a felhasználó elektronikus nyugtát kap az adott szolgáltatás kifizetéséről, vállalkozások számára pedig az ÁFA-s számla is igényelhető az alkalmazáson keresztül.

Az áthajtásos fizetés jelenleg a parkolási szektorban aktív, országosan több, mint 30 lokációban érhető el a szolgáltatás, köztük Budapesten és több vidéki városban, illetve a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren is, ahol először alkalmazták a nemzetközi díjjal értékelt fizetési megoldást reptéri parkolóban.

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Rollet

Written by

Rollet

Seamless drive-through payments with any car. Pay for your parking, fuel or dinner with Rollet‘s contactless solution. / IoT, Mobility, Fintech

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store