Ruter Gange er et prosjekt i tjeneste- og interaksjonsdesign utviklet av Erlend Grimeland og Elias Bjørnson Olderbakk på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo, i samarbeid med Ruters avdeling for nye kundetjenester. Ruter Gange er vinner av DOGA-merket nykommer og DOGA-hedersmerket.

Ruter Gange

Ruter Gange tar de gående på alvor. Ved å integrere gange som et fullverdig transportmiddel i Ruter sine systemer, skaper man verdi for både de gående og for Ruter.

Den store befolkningsveksten i Oslo og Akershus krever gode mobilitetsløsninger. Derfor tar Ruter steget fra kollektivtrafikk til helhetlig mobilitet. Dette innebærer at vi må tenke nytt rundt hvordan folk beveger seg i byen. I 2012 ble Norge det første landet i verden som fikk sin egen nasjonale gåstrategi, hvor det vektlegges at kollektivtransport også omfatter gange.

Foruten om de enorme gevinstene innen miljø, helse og økonomi vil en slik satsning bidra til en aktiv gåkultur, som er med på å avlaste kollektivtrafikken i de mest pressede områdene og bidra til et bedre og mer aktivt byliv.

«Hvis 2 millioner nordmenn øker sitt fysiske aktivitetsnivå med 10–15 minutters daglig gange, så er den årlige velferds-gevinsten beregnet å være 50 milliarder kroner»
– Nasjonal gåstrategi (2012)

Å gå er en sanseopplevelse

Som fotgjenger kan man bli våt på beina, solbrent på skuldrene eller kald på nesetippen når man går. Man kan kjenne lukta fra bakeriet, lytte til fuglesang eller bli forstyrret av bråket fra motorveien. Selv i en vanlig kollektivreise utgjør gange en viktig del av reisen.

Tjenesten utnytter eksisterende data fra YR, Geodata, Oslo Kommune og Miljødirektoratet. Ved hjelp av disse dataene kan man velge gåruter på en helt ny måte.

De aller viktigste parametrene for de gående, i følge brukerinnsikten.

Ulike nye gåopplevelser:

  • Jeg vil gå den ruta med minst oppoverbakke!
  • Jeg vil gå den ruta som har mest trær!
  • Jeg vil gå den ruta med minst støy!

Og ikke minst, om vinteren:

  • Jeg vil gå der det har blitt strødd!
  • Jeg vil gå en mest mulig opplyst vei!
Vinterscenario

Vi tror at en slik løsning vil gi et mer helhetlig mobilitetstilbud, som vil bedre flyten ved å avlaste trikk, buss og bane. En annen viktig del er at Ruter kan utvikle en unik kart-tjeneste spesielt tilpasset borgerne i Oslo og Akershus, som gir verdi til de som faktisk går ute i gatene.

1. En karttjeneste som kan gi de gående oppdatert informasjon. 2. Bruker skifte i årstidene som en platform til å bygge positive kundeforhold.

Veien videre

Ruter jobber fortiden med å implementere deler av løsningen inn i sitt eksisterende system. Dette kommer i form av digitale og fysiske prototyper, som blant annet paraply pickup-points (som allerede finnes på Ruter sitt kundesenter på Oslo S)

Ansvarlige fra AHO er Einar Sneve Martinussen og Ted Matthews, mens Marius Røstad og Eivind Skogen har representert Ruter Nye Kundetjenester.

Prosjektets varighet: 10 uker

For mer informasjon om prosjektet:

Erlend Grimeland — www.grime.land

Elias Bjørnson Olderbakk — www.olderbakk.no