Alapvető navigációs lépések, hogy anyukád hazugságát végképp leleplezd.

A “The Mom test” magyar nyelvű összefoglalása 2. rész

Zoltán Kristó
Apr 23, 2019 · 3 min read

Pár hete kezdtem el egy cikksorozatban összefoglalni a Rob Fitzpatrik:The Mom Test c. könyvének legfontosabb gondolatait. A miértekről találsz némi infót az előző cikkben.

Az első részben áttekintettem, kinek ajánlja a könyvet a szerző és azt hogy, miért olyan kritikus vállalkozóként, hogy vevőink, jóakaróink, segítőink, mentoraink, sőt édesanyánk se tudjon hazudni nekünk, ha ötletünkről, üzleti modellünkről van szó.

Az a cikk így zárult:

“A könyv nem arról, szól, hogyan tegyünk egy üzletet naggyá. A könyv a hasznos beszélgetések technikájáról szól. Arról hogyan beszélgessünk vevőinkkel, hogyan navigáljuk a zajt, hogyan érjük el azt a kívánt állapotot, hogy egészen pontosan tudjuk vevőink mit akarnak és esélyük se legyen, hogy hazudjanak nekünk.”

A MOM teszt alapjai előtt, fenti gondolaton szeretnék elidőzni, mert sok aranyat találhatunk itt.

A könyvben rengeteg az életből vett példát találhatsz jó és rossz beszélgetésekre, azért hogy minél jobban elsajátísd a hasznos beszélgetések technikáját. (Ezek egyébként igen szórakoztatóak és tanulságosak),

De a mű elolvasával elsősorban nem egy technikai útmutatót kapsz ahhoz, hogyan tegyél fel jó kérdéseket. Sokkal fontosabb, hogy egy nagyon egyszerű eszköztárhoz jutsz, mellyel könnyen eldöntheted, hogy egy vevődel folytatott beszélgetés hasznos-e, vagy sem.

A kívánt állapot így nem feltételenül az, hogy jó kérdéseket tudj feltenni. (Persze érdemes törekedni rá, de erre nem mindig lesz esélyed.)

A kívánt állapot az, hogy csak azokat az adatokat/információkat gyűjtsd és használd terméked/szolgáltatásod fejlesztése során, melyek “hasznos beszélgetésekből” származnak. A rossz beszélgetésekből származó információkat pedig hagyd figyelmen kívűl.

Ide kívánkozik egy másik nagyon fontos gondolat a “kívánt állapottal kapcsolatban:

“ az emberek ismerik a problémáikat, de nem tudják, hogyan oldják meg”

Azaz nem azt a terméket kell építsd, amit vevőd “elvár” Tőled, (ez sem a kívánt állapot).

A termék fejlesztése (a probléma megoldása) a feladatod és ebbe senki sem szólhat bele, (egyébként Te meg ne szólj bele, hogy célcsoportodnak milyen problémái vannak, mert azokat ők ismerik.)

Az, aki már valaha élesben is próbálta hogyan működik a MOM teszt, biztosan egyetért azzal, hogy ez egy folyamatos navigáció. Hiába hiszed azt, hogy pl. “mom test passed” kérdőívet állítottál össze, sokszor közben jössz rá, hogy elrontottál valamit és korrekciót kell végrehajts ahhoz, hogy az eredeti céltól ne térj el.

A MOM teszt nem túl ördöngős. Összeállítottam egy sematikus modellt, mely a legfontosabb lépéseket mutatja be.

A mom teszt működése

Később majd részletesen bemutatom a modell részleteit, de a fenti ábra nagyvonalakban a következőket állítja:

  • Terméked fejlesztése, eladása során folyamatos impulzusokat kapsz (kellene hogy kapj) vevőidtől;
  • Ezeket vagy Te csikarod ki, vagy csak beesnek, de mindkét esetben kategorizálhatóak aszerint, hogy jó vagy rossz beszélgetések;
  • Csak a jó beszélgetésekből gyűjts adatokat terméked, szolgálatásod fejlesztéséhez;
  • A rossz adatokat vagy hagyd figyelmen kívűl, mert azok mérgezőek, vagy fókuszálj újra és navigálj úgy, hogy a rossz beszélgetésekből “jó beszélgetések”-et csinálj.
  • A rossz beszélgetések felismerésében sokat segít a könyv. Ezeket a jeleket külön is tárgyalom majd, de általában a dicséretek, az általánosságok, a jövővel kapcsolatos megjegyzések, a hipotézisek és maga az üzleti ötletedre adott reakciók maguk a jelek.

A MOM teszt futtatása azt jelenti, hogy olyan beszélgetéseket folytatsz le melyekben:

  • A vevő életéről, tapasztalatairól beszélsz és sosem (lehetőleg nem) az ötletedről;
  • inkább specifikus múltbeli dolgokra kérdezel rá, azokból nyersz információkat és nem véleményekre és jövőbeli várakozásokra vagy kiváncsi;
  • A beszélgetések alatt megpróbálsz a lehető legkevesebbet beszélni és inkább hallgatni;
  • Ha ezek igazak a vevőkkel, vagy potenciális vevőkkel való beszélgetéseidre, akkor a Mom teszten átmentél

Folyt.köv.

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Zoltán Kristó

Written by

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

More From Medium

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

Egy év múlva…

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

We love what you build!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade