Cash (Flow) is King — III. rész

Cash flow előrejelzés— ami tuti, hogy kiüt!

RIPORT
RIPORT
Apr 19, 2019 · 3 min read

Működődésünk kezdete óta több száz céggel, rengeteg könyvelőirodával beszéltünk. Láttuk kontrolling módszertanaikat és egy csomót kérdőíveztünk is.

Tapasztalataink alapján kimondhatjuk, ha vállalati pénzügyekről van szó, akkor a legbonyolultabb, legszerteágazóbb megoldások a “céges-házi-cash-flow-táblák” mélyén vannak.

Bár a köztudatban hagyományosan keveredik a cash flow kimutatás (statement) és a cash flow projekció (előrejelzés), de amikor egy kkv pénzügyese “cash flow”-t említ, akkor általában a projekcióra gondol. Arra a “varázsexcelre”, ami alapján meg lehet becsülni, hogy a jövőben mennyi pénz lesz a cégben.

Felméréseink alapján, ezekre a táblázatokra a lenti állítások általában igazak:

 • erre lenne a kkv cégvezetőnek a legnagyobb szüksége;
 • ezt a legtöbb idő előállítani és általában nem is könnyű;
 • még rövid időszakok előrejelzése esetén is általában nem az történik az életben, amit a táblázat “mondott”;
 • az előrejelzések sokszor hemzsegnek a módszertani hibáktól ;
 • ezek inkább “adminisztratív és tranzakciós táblák” (v.ö: sokat kell velük “bindzsinzi”), minthogy egyszerű modellek lennének.

Korábbi cikkeinkben a cash flow kimutatások (statement) módszertanával ismerkedtünk, itt az ideje, hogy rátérjünk a nagyobb problémára, az előrejelzésekre.

Ahhoz azonban, hogy a CF projekcióink modellként működjenek, gyorsan előálljanak és valósághoz közeli állapotot mutassák, viszonylag mélyen el kell merüljünk a számvitelbe. Éppen ezért lassan, emészthetően fogunk haladni, mert senkit nem szeretnénk kiütni már az elején.

 • először csak az árbevéletek becslésével foglalkozunk.
 • majd áttérünk a legegyszerűbb költségek cash flow hatásaira.
 • miután fentieket értjük, megnézzük, hogyan befolyásolják az adófizetések és jellemzően az ÁFA a szabad pénzeszközeinket.
 • legvégül a befektetésekkel és a finanszírozással foglalkozunk.
 • A legvégére hagyunk néhány sokkal bonyolultabb témát, mint a készletek, a gyártás, a szállítás, az elhatárolások hatását készpénz állományunkra.

Minden egyes témához egy excel modellt is készítünk. (elmaradhatatlan🤓)

A cikkek (a mostani kivételével) rövidek lesznek, inkább csak a modell sarokpontjait mesélik majd el.

Cash Flow projekció I. — árbevételek becslése

Árbevételünk “készpénztermelő” képességét három elem befolyásolja:

 • a nettó árbevételünk mérete
 • az áfa kulcsa, amivel számláznunk kell (mert átmenetileg az is hozzánk kerül)
 • és legvégül az, hogy kiszámlázott bevételünket mennyi idő alatt fizetik ki.

Fentiek alapján, ha jó modellt akarunk építeni, akkor:

 • jól kell tudnunk megbecsülni, hogy mekkora nettó árbevételt realizálunk a következő periódusban,
 • szét kell tudjuk választani, hogy az egyes árbevétel típusok milyen áfa kulccsal számlázódnak, (sokan például egyszerre exportálnak és adnak el belföldre is, de számos eset adódhat, hogy árbevételünket különböző forgalmi adó kulcsok terhelik)
 • viszonylag pontos információkkal kell rendelkezünk arról, hogy vevőink általában a számla kiállítástól számítva hány napra fizetnek,
 • és megfelelő modellt kell tudjunk építeni, hogy a három hatást kezeljük.

Ha fenti feladatokat helyesen végezzük el, akkor az árbevételünkből származó készpénz beáramlásokat viszonylag pontosan tudjuk becsülni. (heti, havi, negyedéves, vagy akár éves szinten, attól függően, hogy mire van szükség.)

A linkre kattintva egy táblázatot érsz el, ami egy ilyen modellt mutat meg, havi cash flow tervezéshez. Bizonyos cellákat átírhatsz, így ki is próbálhatod hogyan működik.

Ha van véleményed, adj neki hangot Facebook csoportunkban, és lehet hamarosan visszalátod öltetedet/kérésedet valamelyik digitális termékünkben:)

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

Modern döntéstámogató ökoszisztémát építünk hazai vállalkozásoknak a digitalizáció korában. Tarts velünk!

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

More From Medium

More on Vállalkozás from ÉRTEM A CÉGEM

More on Vállalkozás from ÉRTEM A CÉGEM

Így vállalkozik a legszexibb vállalkozói szegmens.

RIPORT
Feb 16 · 4 min read

8

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

Egy év múlva…

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

More on Riport from ÉRTEM A CÉGEM

We love what you build!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade