Egy év múlva…

közművek, melyek megváltoztatják vállalkozásainkat

Zoltán Kristó
Nov 11 · 6 min read

Egy küldetés bukása

2019. szeptemberében meghívást kaptam az egyik legnagyobb hazai könyvelői konferenciára előadóként, ahol a számvitelben található digitalizációs trendekről kellett beszéljek. 600 könyvelő ült éppen előttem, mikor az előadás végén Böröczky Zsuzsi, az esemény házigazdája feltett egy kulcskérdést:

Szép új világ. De a könyvelők mikor érezhetik meg valóban a digitalizáció jótékony hatásait, annyira, hogy már az adatrögzítést sem kell elvégezniük?

Azt válaszoltam, hogy egy év múlva… A teremben ekkor felhördüléssel kevert suttogó feszültség volt tapasztalható, de ha mégis kétségeim lettek volna észlelésemet illetően, akkor ezek a kétségek teljesen eloszlottak, mivel pár hét múlva kézhez kaptam az írásos visszacsatolásokat “teljesítményemről”.

1. Étterem— mi az az API?

Van néhány dolog, amit érdemes tisztázni, mielőtt belemerülünk a témába. Egyik ilyen dolog pedig az API. (ejtsd: épíáj vagy akár magyarosan api)

2. Közművek — A forradalom epicentruma az API

Ha 2020. októberétől nem kell majd a magyar könyvelőknek adatokat rögzíteniük többet, vagy mondjuk a korábbi adatrögzítési feladataik 70–80%-át gépek végzik el, az forradalom minden értelemben. Ennek a forradalomnak a középpontjában pedig az előbb említett API csatornák állnak.

3. Hazai közművek — Kik lesznek a forradalmárjaink?

Számlázz.hu — #KöSZI

Az előadásom során egyetlen ilyen közmű működését mutattam be részletesen. A Számlázz.hu KSZI és autokassza nevű rendszerének bemutatására azért esett a választás, mert jelenleg a könyveléssel kapcsolatos adatrögzítési feladatok túlnyomó része a számlákhoz kapcsolódik.

A KSZI rendszer jelenlegi és jövőbeni működési vázlata a számlafeldolgozás során. Kapcsolódási pontok és szereplők.

NAV — #BigBrother

A magyar számviteli digitalizáció szakértői közül ma is sokan azon a véleményen vannak, hogy a hazai digitalizációs folyamatok legnagyobb és elsődleges innovátora maga az adóhatóság. (v.ö: mindenki más kullog utánuk)

Bankok és a PSD2 szabályozás

A PSD2 buzzword lett. Bár az áttörő hatásra még mindenki vár, talán már írásomból kiderült, hogy forradalom akár napok alatt is lejátszódhat.

Hogyan lesz az egy évből valóban egy év?

Ahogy mondtam nem készültem a kérdésre, és így a válaszra sem. Időm sem volt átgondolni a helyes választ, hiszen Zsuzsi annyira meglepett.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Zoltán Kristó

Written by

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade