HUSSS

Mostantól Számlázz.hu bejövő a QUiCK-ben. Mire figyelj!

RIPORT
RIPORT
Oct 30 · 3 min read

Van a Számlázz.hu-nak egy csodálatos képessége… Akár egy rendes, jól mükődő közmű esetében, itt is bárki csatlakozhat.

A nem igazán szexi nevű KSZI “számlázzos” API eddig is képes volt a számlázási fiókodból kiállított számlák más rendszer felé történő automatikus átadására, de pár hete a “csőben” olyan számlák is továbbítodnak, amit egy másik Számlázz.hu-s felhasználó bocsátott ki neked.

A QUiCK-ben 2019. augusztusától volt arra lehetőség hogy összekapcsoljátok a két fiókot. Elsőkörben azért, hogy a likviditás táblába és a chartokra — a költségek mellett - felkerüljenek árbevételeitek. Most viszont hamarosan megnyílik a lehetőség arra is, hogy a bejövő számlák is átjöjjenek, feltéve, hogy minősített fiókkal rendelkezel a Számlázz.-nál.

Hogy mindez miért?

Mert a verziófrissítés pillanatától kezdve egy csomó szállítói számlánál nem lesz többet szükséged szkennelésre, emailben továbbítására, autoscanre és az esetleges “OCRbukó” helyzetek miatti adattisztításra … a számlák husss beszállnak, ráadásul tökéletes adatokkal

MIRE FIGYELJ!

RÉGEBBI FELHASZNÁLÓK

  • Mivel rendszerünk azzal a“számlázzos” KSZI rendszerrel kommunikál, amivel korábban összekötöttétek a fiókotokat, ezért a frissítés után ennek egy csomó következménye lesz.
  • A legfontosabb, hogy a Számlázz.hu-nál általatok beállított adatküldés kezdete időponttól kezdve meg fognak érkezni azok a számlák is, melyeket más Számlázz.hu-s fiókok bocsátottak ki nektek.
  • Simán elképzelhető tehát, (sőt azoknál, akik régóta használják rendszerünket szinte biztos), hogy érkeznek majd olyan bizonylatok is, melyeket már korábban #bekvikkeltetek.
  • Az ilyen számlák esetén, ahol korábban jól töltöttétek ki a számlaszámot (teljesen pontosan), ott nincs további teendő, mert egész egyszerűen a megegyező számlaszámú számlákat eldobjuk, nem foglalkozunk vele.
  • Ahol azonban korábban rosszul, vagy nem pontosan töltéttek ki a számlainformációkat, ott sajnos megérkezhetnek olyan bizonylatok is, melyek már a rendszerben vannak. Ezeket pedig törölnötök kell majd.

ÚJ FELHASZNÁLÓK

  • Ennek ellenére, a teljesen új számláknál a rendszer nem fog tudni tippelni a költségtípusra ezért hiányosnak fog esetleg egyszerre sokszáz számlát is jelölni. Erre a problémára készítettük a tömeges szerkesztés lehetőségét.

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade