Miért fontosak a KPI-ok

Lisa Knight írása, link

RIPORT
RIPORT
Sep 1, 2017 · 2 min read

Valószínűleg hallottál már a KPI-ról (Key Performance Indicator), a Kulcs Teljesítménymutatóról. Lehet hogy már gondolkodtál is azon, hogy alkalmazd. Mielőtt belevágnál a KPI-ok azonosításába íme néhány gondolat arról, hogy hogyan is működik és miért hasznos eszköz.

Az Investopedia szerint a KPI olyan számszerűsíthető mérőeszköz, amivel a vállalat vagy az iparág folyamatosan méri, hogy hol tart a stratégiai és operatív céljai elérésében.

Meglehetősen egyszerűnek tűnik, de bárki, aki megpróbálta valaha kőbe vésni a Kulcs Teljesítménymutatóit biztosan hozzá fogja tenni, hogy valójában nem egyértelmű, mely tényezők határozzák meg közvetlenül a teljesítményedet. Néhány vállalat hónapokat tölt a mutatói nyomon követésével, amikről végül kiderül, hogy nem sok hatásuk van az eredményekre.

Még ha időbe is telik mégis miért érdemes KPI-okat alkalmazni?

Hogy meghatározod mit tekintesz sikernek
Nagy valószínűséggel van elképzelésed arról, hogy miket szeretnél elérni a következő évben. A KPI-ok azonosítása és mérése ráirányítja a figyelmed arra, hogy milyen lépések segítik a vállalat céljainak elérését. Tegyük fel, hogy a cél az EBITDA 2%-os növekedése. Ahogy a csapatoddal felfejted milyen tényezők határozzák meg valójában az EBITDA-t ez a folyamat konkrét, megvalósítható lépésekhez fog elvezetni benneteket. Nagyon sok módja van az EBITDA növelésének, a KPI-ok figyelembevételével a saját megoldásotokat fejleszthetitek ki.

Hogy mindenki a célra összpontosítson
Fontos látni, hogy nem lehet minden KPI a teljes vállalatot átfogó mérőszám, adott esetben csak egyes területek működési hatékonyságát vizsgálja, ami aztán megmutatja hogy milyen hatást gyakorol az egészre. Ha kisebb területek KPI-ait is vizsgáljuk az nem csak azt mutatja meg, hogy adott területek hogyan járulnak hozzá a közös célhoz, de az egyes személyek tevékenységét is figyelembe veszi. Ezzel minden tevékenység egy irányba terelhető.

Ami mérhetővé válik kezelhetővé válik
Nagyon sok változó van, ami hatással van a vállalat sikerére, de vizsgálat nélkül nehéz megállapítani, hogy melyik a legkritikusabb. Ha valamit még nem vizsgáltál meg honnan tudhatnád, hogy az javított vagy gyengített az eredményeken. A KPI-ok segítenek abban, hogy mindent figyelembe vegyél.

Ezzel segíted az elszámoltathatóságot
Elszámoltathatóvá tenni a munkatársakat az eredményekkel kapcsolatban nagyon nehéz feladat. Sajnos, ha mindenki úgy gondolja, hogy valaki más a felelős, akkor viszont senki sem felelős. A KPI-okkal lehetővé válik a munkavállalók teljesítményének mérése, amin keresztül a dolgozók is láthatják, hogy mennyivel járultak hozzá az egészhez és a vezetők is látják az egyéni teljesítményeket.

Hogy lásd a kis sikereket is
Olykor nehéz pozitívumokat mondani, ha a célok túl átfogóak és hosszútávúak. Az átfogó irányokat KPI-okra lebontva lehetőséget adunk a munkavállalóknak arra, hogy szakaszokra bontva kisebb egységekben gondolkodhassanak, ami sokkal kézzelfoghatóbbá teszi a feladatokat és a részsikerek is azonosíthatóvá válnak — minden testközelbe kerül.

Modern döntéstámogató ökoszisztémát építünk hazai vállalkozásoknak a digitalizáció korában. Tarts velünk!

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade