Mondjam vagy mutassam?

Konzisztens kommunikáció likviditási terv alapján

RIPORT
RIPORT
May 28, 2019 · 2 min read

Az intuitív vállalkozók legfőbb érve bármilyen vállalati tervezés ellen, a bizonytalanság, melyhez mégis túl sok információ kell, ami így túl sok felesleges munka…ahelyett, hogy dolgoznánk.

Ebben van valami! Sajnos azonban vannak olyan helyzetek, amikor elkerülhetetlen a tervezés.

Az egyik ilyen helyzet, amikor erőteljesebb cash flow nyomás alatt vagyunk és jó egy kicsit előre látni milyen lehetőségeink lesznek, hiszen ilyenkor a “munkánk” része az is, hogy a kialakult helyzetet megoldjuk. (például konzisztens kommunikációval szállítóink felé)

Likviditási terv nélkül azonban konzisztensen kommunikálni kicsit is komplexebb vállalati környezetben nehézkes.

A “14 nap múlva biztosan fizetek” c. mondatokkal valódi fizetés nélkül a tapasztalatok szerint viszonylag sokáig el lehet játszani, ám komolytalanná tesz minket, gyengébb alku poziciónál pedig a padlóra is küldhet.

Ezzel ellentétben egy jól előrejelzett “60 nap múlva tudok csak fizetni, mert nincs pénzünk” mondat, (mely aztán a hatvanadik napon valóban fizetéssel párosul) a teljesen felesleges szégyenérzet ellenére az üzleti partner felé profizmust demonstrál. (vö: az egót hagyd az ajtón kívül, amikor vállalkozol)

Likviditás terv 30 napra

A harminc napos likviditási terv nem más, mint a pénzbevételek és pénzkiadások szembeállítása, egyfajta pénzforgalmi szemléletű költségvetés.

Likviditási tervet mindenképp készítenie kell a cégnek, ha el akarja kerülni a fizetésképtelenséget. Minél kisebb a cég, minél korlátozottabban fér hozzá a finanszírozási forrásokhoz, annál fontosabb az elkészítése.

A rövid távú likviditási tervezés során az alábbi információkat kell felhasználnod vállalkozásoddal kapcsolatban

  1. Mekkora árbevételek érkeznek be a számládra (tehát nem az a lényeg mit számlázol ki, hanem az ami valóban készpénzben nálad realizálódik is)
  2. Milyen számlákat kell kifizess (tehát nem az a lényeg, mekkora lesz a költséged, hanem ezekből a költségekből, mennyit fizetsz ki)
  3. Milyen egyéb készpénzes, vagy halaszthatatlan (aznapi) kiadásaid lesznek (bérek, adók, egyebek)
  4. Tervezel-e az időszakban beruházásokat. (ha marad pénzed)

A likviditási tervet ezenkívűl befolyásolja, hogy eleve mennyi pénzed van azon a napon, amikortól a 30 napos likviditási terved elindítod.

Azoknál a cégeknél, ahol sok az átutalásos számlák száma, a fenti eljárást nem könnyű elvégezni, mert az első két ponthoz a bejövő és kimenő számlák korosítását is meg kell tenni, ami nem mindig létezik a cégnél struktúrált formában. A bejövő számlák korosításhoz nagy segítséget adhat szolgáltatásunk új funkciója, mely ezen tranzakciók közül a szállítói számlák korosítását automatikusan elvégzi. Ha szeretnéd látni, hogyan , de a lenti videó pontosan megmutatja mit tud a LIQUiD

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade