RIPORT KATA = autokata

Megtekertük picit a RIPORT KATA-t, autokata lett belőle

RIPORT
RIPORT
Dec 19, 2018 · 3 min read

2018. dec.12.-én új szolgáltatást indítottunk útjára. Ez persze nem teljesen igaz, mert a RIPORT KATA-val idén májusban jelentünk meg először a piacon.

Aztán nagy csend lett a termék körül. Nem volt véletlen. Az indulás után nem sokkal Magyarország vezető online számlázójával a Számlázz.hu-val kezdtünk tárgyálásokat, a termék további sorsáról.

A részletek, a miértek talán nem is annyira érdekesek, annak ellenére, hogy nagy kaland volt. Sok beszélgetés, sok workshop, rengeteg ötletelés és fejlesztési óra után a két csapat egy új terméket szült meg, ami őszintén hisszük, hogy valóban segíthet a katásoknak ügyes-bajos dolgaik intézésében. Az új termék neve pedig autokata lett.

Ebben a cikkben egy kis áttekintést adunk a legfontosabb újdonságokról.

  • Számlázz.hu ügyfelek közvetlenül a számlázójukból érik el az alkalmazást, sőt a legalapvetőbb műveletekhez (pl. kata keret kijelzés) el sem kell jönniük hozzánk, hiszen egy ún. widget lett elhelyezve a Számlázz.hu felületén.
a widget :)
  • teljesen kicseréltük a felületünket, talán még letisztultabb és központibb szerepet kaptak a legfontosabb mutatók. (korábbi visszajelzéseket vettünk itt alapul). (És hát felkerült ide is a kvikkes fürdőruhás hölgy, igaz más ruhában és más hajjal), viszont csak akkor jelenik meg ha nincs semmi teendőd!
  • teljesen átgondoltuk a tanácsadási / figyelmeztetési funkciókat, és az ún. katás teendők köré rendeztük ezeket.
  • egyre bővűlő teendőinket “bevallási szintre hozzuk”. Ez azt jelenti, hogy apró lépésekben megmutatjuk például egy EU adószám igényléshez vagy egy szüneteltetéshez egész pontosan milyen feladatokat kell elvégezned.
  • Sőt ennél sokkal több is történik. A kapcsolódó bevallásokat ún. xml állományait amikor csak tudjuk legeneráljuk neked, így azokat betöltheted az ÁNYK-ba. A bevallások típusait folyamatosan bővítjük, hamarosan elérhető lesz minden olyan bevallás, amire egy katásnak szüksége lesz.
  • létrehoztunk egy tudáscentrumot, ahol megpróbálunk a legpontosabban, ugyanakkor érthetően minden katás kérdésére megoldást adni.
  • A Számlázz.hu előfizetőknek extra, hogy könyvelőjüket is meg tudják hívni a fiókhoz, ez a Billingo előfizetőknek egyelőre nem érhető el
  • A fejlesztés során mindent elkövettünk, hogy a korábbi felhasználók, vagy akik a Billingo-t használják, lehetőleg a nagyon nagy átszabás miatt ne sérüljenek.

Kiváncsian várjuk az eredményeket, figyeljük a visszajelzéseket, és mindent megteszünk, hogy a visszajelzések alapján egy nagyon jó terméket építsünk nektek katásoknak.

Modern döntéstámogató ökoszisztémát építünk hazai vállalkozásoknak a digitalizáció korában. Tarts velünk!

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade