We love what you build!

A QUiCK kedvenc ügyfelei — A LEGO startup

RIPORT
RIPORT
Sep 30 · 3 min read

Az, hogy létezik “LEGO-tőzsde” a világon talán sokak számára ismert, persze lehet, hogy sokaknak meglepő. Azt viszont már biztosan kevesen tudják, hogy a LEGO árazási mechanizmusaiban rejlő előnyőket egy magyar startup milyen furmányos módon használja ki napi működése során.

MOCHUB

Kókai Dávid és csapata egy olyan platformot hozott létre a világ LEGO szerelmeseinek, ahol LEGO-építők listázhatják titkos összeszerelési útmutatóikat saját építményeikkel (“moc”-jukkal) kapcsolatban, melyeket aztán bárki megvehet.

A Mochub egyik legkelendőbb darabja Sisyphus munkaközben a JKBrickWorks-től (https://jkbrickworks.com/)

A MOCHUB platform a “moc piactéren” kívül azt is biztosítja, hogy az építő kockák, — melyek az adott egyedi moc-hoz természetesen a boltokban egy dobozban nem találhatóak meg — összeválogatásra kerüljenek, majd eljussanak a vásárlókhoz a világ bármely részére.

Felix Jaensh életnagyságú Converse moc-ja

Adatbányászat

Mivel a piactér egyre népszerűbb az építők és a vásárlók körében is, az értékesítéshez szükséges legok beszerzése valódi kereskedelmi kihívás.

A beszerzési és összeválogatási problémák kezeléséhez a MOCHUB-ot működtető WLWYB fantázia névre hallgató cég olyan adatmodelleket használ, melyek több évre visszamenőleg figyelik, majd előrejelzik a lego darabok árait, forgási sebességét, illetve folyamatosan monitorozzák a legjobb beszerzési csatornákat.

Az algoritmus segítségével a cég garantálni tudja vevőinek, hogy állandó, megfelelő árú legokkal rendelkezzen az egyedi moc-ok építőkockáinak szállításához.

Társadalmi felelősségvállalás

De nem csak kereskedelmi kihívásokkal kell szembenéznie a startupnak. A beérkező rengeteg legot gyorsan és megfelelő pontossággal kell szétszortírozni, majd újra összeválogatni a csomagokhoz.

Ehhez a művelethez a cég autista fiataloknak biztosít munkahelyeket. Ők persze nagy örömmel, hihetetlen precizitással válogatják szét a kockákat. A 12.-ik kerületben található “iroda-raktárban” nagyon ritkán tapasztalható, befogadó, sikeres és boldog hangulat uralkodik talán éppen emiatt.

A QUiCK és a WLWYB

Dávidéknak pénzügyeik kezeléséhez egy olyan rendszerre volt szükségük, mely pontos és gyors információkat közöl a vásárlásokról a beérkező számlákról és napi szintű összeköttetésben van árbevételeikkel.

Bár robosztus rendszerek szolgálják ki a vásárlási folyamatot, a QUiCK-ben egy olyan lehetőséget láttak, mely a pénzügyi folyamataikat teljes mértékben kiszolgálja és meggyorsítja az adatszolgáltatást a könyvelés számára is.

A számlák érkeztetése mellett a QUiCK-et összekötötték Számlázz.hu fiókjukkal is, így napi információkkal rendelkeznek tranzaktív pénzügyeik kapcsán. (Az összekapcsolási lehetőségről itt találsz több információt)

Kockázati tőke és társadalmi hatás

A riporting a cég életében egyébként is fontos, mivel a projektben kockázati tőke befektető is részt vesz az IMPACT VENTURES személyében . (Az alap egyébként olyan befektetéseket kezel, melyek mérhető, pozitív társadalmi hatást váltanak ki a pénzügyi megtérülés mellett.)

Ekkora tranzakció szám mellett a riporting szempontjából kritikus a gyors könyvelési adatfeldolgozás. Ezért nemcsak a pénzügy, de a cég könyvelői is a QUiCK-et használják a beérkező számlák gyorsabb feldolgozásához, sőt a riporting feladatok ellátáshoz is egy másik szolgáltatásunk, a R!PORT került bevetésre.

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade