MVP — akkurat nok til at det funker

Escio AS
Escio
Published in
4 min readDec 13, 2016

--

TL;DR: Et MVP er “minste brukbare produkt”, eller “det minste du kan bygge som gir kunden verdi”. MVP representerer det essensielle/grunnleggende i produktet eller tjenesten din, men har ikke nødvendigvis all funksjonalitet. Denne tilnærmingen gir muligheten til å teste en idés bærekraft og samle informasjon.

MVP-broen vinner, tross noe mager konstruksjon.

Tenk deg at du har en idé du ønsker å omsette til virkelighet. Samtidig vet du lite om hvorvidt det er et reellt behov for det du vil lage. Hva skal du gjøre da?

“Minimum Viable Product”, grovt oversatt til minste brukbare produkt, er et svar på denne utfordringen.

Hva er det da, spør du sikkert. Her kommer svaret. Det er definert som “det minste du kan bygge som gir kunden verdi”. Det er verdt å merke seg at denne definisjonen ikke er enerådende.

Tradisjonell produktutvikling egner seg godt i enkelte bransjer. Da designer man et produkt med alle dets egenskaper og funksjonalitet klart og slipper det ut på markedet. Et minste brukbare produkt går motsatt vei, som navnet sier. Poenget er at man startet i det små. Og det er tanken bak MVP. Hva er essensen i det du har å tilby? All tenkelig funksjonalitet trenger ikke være klar.

Gangen er som regel slik:

Idé -> Prototype -> (Test) -> Ut til brukere -> Forbedringer/endringer

I dette ligger det at du lytter til tilbakemeldingene fra brukere, eller markedet om du vil, og gjør endringer. Ikke nødvendigvis alle endringene som foreslås, men de som åpenbart forbedrer produktet.

MVP kan sies å ha røtter tilbake i Aristoteles sine bidrag til vitenskapsteorien om tingenes form eller vesen. Hva er grunnprinsippet i ditt produkt? Hva er essensen i tjenesten?

Hvorfor MVP?

Dette er en glimrende måte å teste ideen mot virkelighetens krav. Virker den? Vil folk ha den? Slik sørger du for å redusere risiko. Videre er MVP en god måte å komme igang uten å besitte store ressurser. For små aktører og oppstartsbedrifter er derfor MVP en fornuftig tilnærming til produkt- og tjenesteutvikling. I tillegg korter det ned på utviklingstiden, og får et produkt raskere ut til markedet, og sist og ikke minst muliggjør en stor grad av læring etter at det slippes.

MVP er ikke dette

Det er verdt å merke seg at MVP ikke betyr det samme som halvferdig. Det essensielle med et produkt eller en tjeneste skal være til stede, men ikke nødvendigvis all funksjonalitet. Et MVP av en bro stopper ikke midt i elva, siden grunnprinsippet for en bro er at du skal komme deg over en hindring. Et MVP ville være en enkel hengebro, for eksempel, for trafikk til fots. MVP er heller ikke laber kvalitet. Broen skal ikke falle sammen om den brukes på den måten broer skal brukes.

Eksempler på MVP

Skal du lansere et nytt nettsted, la oss si en nettbutikk, kan en landingsside hvor du kan overvåke trafikken som genereres når du gir ut informasjon om adressen og hva som skal selges. Trafikken vil gi en pekepinn på interessen, og hvor stort eller lite du må tenke når butikken skal være på lufta. Har du i tillegg en mulighet for å registrere brukere på landingssiden, så er du plutselig enda litt nærmere markedet ditt.

I dag finnes det muligheter for å teste MVP ganske grundig for deg som er uten store økonomiske muskler. Kickstarter og andre “crowdfunding”-tiltak er i prinsippet en rekke MVP-er som testes mot viljen til å betale for dem.

I produktutvikling benyttes ofte eksemplet “transportmiddel på hjul”. Hva er MVP her? Det er for eksempel et rullebrett. Eller en sykkel. Og om dette er populært, kan du som produserer transportmiddel på hjul, bygge videre på det. Hva med å sette på en motor? Kanskje en kupé som kan skjerme mot været. Da har du en bil.

Eksempelet synes kanskje banalt, men selv de største suksesser startet i det små. Amazon er dominerende innen netthandel i dag, men startet i garasjen til Jeff Bezos og hans utviklerteam. De hadde en tanke om at å kjøpe bøker via nett var noe folk ønsket seg.

Bezos hadde bøkene stablet i garasjen og servere som betjente kunder. Han og de andre ansatte sendte selv bøkene til kundene. Det var en suksess. Da kunne Bezos bygge videre på ideen. Flere forfattere og kategorier, og senere CD-er og DVD-er. Selve nettbutikken ble bygget ut med anbefalinger, og muligheter for kundene til å skrive anmeldelser. I dag er lagrene og sending av varer automatisert, og produktutvalget enormt.

Flere eksempler (engelsk tekst):

https://hackerchick.com/5-mvp-examples/

http://www.copyblogger.com/minimum-viable-product-ideas/

http://www.movestheneedle.com/blog/enterprise-lean-startup-experiment-examples/

http://thenextweb.com/dd/2014/11/12/15-ways-test-minimum-viable-product/

--

--

Escio AS
Escio
Writer for

Escio AS is a 9 man tech company in Hamar and Gjøvik, Norway, specialising in digital solutions.