Alle Twickelbladen opgenomen in openbaar digitaal archief

Gerealiseerd door esser-emmerik


Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Twickel op 11 maart 2015 is aan het bestuur van de Stichting Twickel een gedigitaliseerd archief van de Twickelbladen aangeboden. Het werd namens het bestuur in ontvangst genomen door Elisabeth Beelaerts van Blokland. Tevens werd gedemonstreerd hoe het archief via het internet voor iedereen te bekijken is. Dit is het cadeau van de Vrienden van Twickel aan de Stichting ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan in 2013.

Het Twickelblad bestaat al bijna veertig jaar en is een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel met een oplage van 2200 per kwartaal in 2015. In de loop der jaren zijn vele aan Twickel gerelateerde onderwerpen beschreven. “Er was weliswaar een index, maar die bevond zich in het archief van de Stichting Twickel en was dus niet voor iedereen toegankelijk”, zo laten de vrienden weten.

Vanaf nu is het digitale archief via www.twickelblad.nl te raadplegen op zoekterm of via de index. Het is tot stand gekomen naar een idee van Rob Bloemendal (beheerder buitenplaats Twickel):

“Veel kranten, tijdschriften en bibliotheken hebben een digitaal archief. Alle boeken en tijdschriften die daar staan en die soms vele eeuwen oud zijn, zijn digitaal te raadplegen via internet. Waarom zouden we de Twickelbladen niet digitaal toegankelijk maken?

Twickel heeft een historisch archief dat zeer goed in kaart is gebracht door Aafke Brunt (archivaris van Twickel). Door onderzoek in het huisarchief zijn al heel veel publicaties tot stand gekomen, niet in de laatste plaats in het Twickelblad.

De Vrienden van Twickel zijn de uitdaging aangegaan om de Twickelbladen via internet toegankelijk en doorzoekbaar te maken voor een aanvaardbare prijs. Eduard van Emmerik, VVT:

“Wij hebben esser-emmerik bereid gevonden dit avontuur met ons aan te gaan. Zij hebben een nieuwe ‘portal’ ontwikkeld. Alle papieren Twickelbladen zijn gescand en via OCR leesbaar en bewerkbaar gemaakt en vervolgens in de ‘portal’ geplaatst. Ruim 3000 pagina’s en 135 bladen zijn nu doorzoekbaar. Elk kwartaal wordt het digitale archief aangevuld met een nieuw nummer van het Twickelblad.”

Er is bijna 1,5 jaar aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. “Dankzij Aafke Brunt is de index en de koppeling hiervan met alle pagina’s tot stand gekomen. Dit heeft vele uurtjes gekost, want dat was handwerk. Het bestuur van de Vrienden van Twickel wenst iedereen heel veel leesplezier en hoopt dat de Stichting Twickel, maar ook de lezers, studenten, promovendi en iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee op Twickel door de jaren heen, hier nog vele jaren uit kunnen putten.”

Zoekresultaten voor “boerderij”
De specifieke pagina waar het zoekresultaat naar verwijst

Ook geïnteresseerd in een digitaal archief van uw (jaar)boeken of magazines?

Neem dan contact op met Herman Versteegt:

E-mail: herman@esser-emmerik.nl
Telefoon: 0357009703

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.