Hoe verkoop je natuurbeleving?

Staatsbosbeheer online met esser-emmerik


Switch naar online verkoop excursies Staatsbosbeheer groot succes

Samen met de boswachter de schitterende Nederlandse natuur beleven. Van bijzondere vogels spotten op de Oostvaardersplassen tot aan Halloween-tochten bij volle maan, Staatsbosbeheer verkoopt het allemaal.

Nog niet zo lang geleden moest je voor zo’n excursie bellen met een buitencentrum van staatsbosbeheer om daar kaarten te reserveren. Betalen ging cash aan de boswachter. Idyllisch dat wel, maar in de meeste gevallen ook hoogst onpraktisch. Niet in de laatste plaats voor Staatsbosbeheer zelf; waar een enorme administratieve rompslomp het gevolg was van de stapel reserveringen en betalingen van buitencentra en boswachters.

Esser-emmerik had voor staatsbosbeheer al succesvol een webwinkel voor artikelen gerealiseerd. Hierbij was een gestroomlijnde bestelflow en een goede koppeling met uitleveraars gerealiseerd. Het was dan ook een logische keuze om ons te vragen om te onderzoeken of de excursie verkoop ook binnen deze webwinkel gerealiseerd kon worden.


Boswachters van Staatsbosbeheer

Naast de belangen van de staatsbosbeheer-backoffice en natuurlijk de boekers, werden ook de behoeftes van de boswachter door ons in kaart gebracht.

Zo bezocht onze Magento-developer IJsbrand diverse boswachters op locatie om met hen te sparren over de praktische gevolgen van de online boekingen. Mede door hun inzet staat er nu een oplossing waar alle betrokkenen goed mee kunnen werken.


Binnen 4 maanden live

Het project was een mooi staaltje oplossingsgericht werken: binnen vier maanden hebben wij een compleet werkende boekingsmodule gerealiseerd en gelanceerd. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande componenten en deze op een aantal cruciale plekken aangepast.

Lead developer Peter Esser:

We zagen dat er in de markt een aantal producten waren die het goed voor elkaar hadden, maar niet binnen de bestaande webwinkel konden worden geïmplementeerd. De oplossingen die dat wel konden, gingen echter niet ver genoeg voor de wensen die we hadden. Er zat dus niets anders op dan de mouwen op te stropen en in de schop in de spreekwoordelijke grond te zetten van de module die het meest dicht in de buurt kwam van wat we wilden. Het resultaat is een stukje maatwerk waar we nog jaren op door kunnen bouwen.

Resultaat: een spectaculaire stijging van het aantal geboekte excursies. De verkopen zijn in de afgelopen tijd omhoog geschoten. Daarnaast beschikt staatsbosbeheer nu over een een solide rapportage. Zo kan ook de administratie met een glimlach aan het werk.

Mei 2014: Speciale excursie voor Donkere Waterjuffer in de Weerribben

De consument weet ondertussen de excursies van staatsbosbeheer goed te waarderen: er zijn al meer dan 60 excursies te boeken waarvan een aantal voor langere tijd goed volgeboekt zijn.

Zelf een excursie boeken?

Kijk op winkel.staatsbosbeheer.nl

Advies over uw online verkoop kanaal?

Neem contact op met esser-emmerik:

Herman Versteegt
e-mail: herman @esser-emmerik.nl
telefoon: 035 7009 703

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.