VIDEO: Briti sõdurid eesti suitsusaunas

Briti sõdurid saavad teada mis on leil, proovivad järgi vihtlemise ja avastavad, kui mõnus on külma tiiki peale sauna hüpata.

Adam Rang
Adam Rang
Nov 1, 2019 · 4 min read

Eestisse on saabunud külalised Suurbritanniast, kellest mõned on juba ka meie suitsusauna järgi proovinud. NATO programmi TRACTABLE kaudu saabub siia kaheksasada briti sõdurit. Programmi eesmärgiks on sõdurite, sõjamasinate ja — varustuse rotatsioon Suurbritannia ja Eesti vahel. Kohale tullakse nii lennukitega, kui ka mööda maad ja merd:

Kaks programmis osalevat briti sõdurit on oma teekonnast üles filminud video-päeviku, milles tutvustavad tee peale jäävate riikide kultuuri.

Kapral Natalya Platonova on lõpetanud oma kuue kuuse teenistuse Eestis ja reisib koos reamees Luke Jarmaniga, kes on just alustamas oma esimest välislähetust.

Peale 2500 kilomeetri läbimist mööda maanteid jõudsid sõdurid Otepääle, kus võõrustasime neid traditsioonilises suitsusaunas.

Anni ja mina oleme Briti-Eesti paar, seega oli meil suur au olla esimesed kes neid siin vastu võtavad. Sõdurid õppisid leili viskama, said teada mida vihaga saunas peale hakata ja avastasid kui mõnus on peale saunatamist kerge jahutus sügiseselt külmas tiigivees.

Kogu üles filmitud video-päevikut ja nende viimast postitust on võimalik vaadata siin:

Saunasõbrad

Traditsiooniline eesti suitsusaun on hoopis midagi muud, kui see mida meie uued sõbrad Suurbritanniast varemalt proovinud on. Briti sõduritega laval istudes oli meil hea jutuajamine saunade tähtsusest eesti kultuuris. Paistis, et suitsusauna mahedam leil ja meeldiv aroom aitasid meie vestlusele hästi kaasa ning nad kuulasid imestusega, et eesti sõjaväelastele on kombeks oma välislähetustel alati üks saun püsti panna. Nii kinnitas ka Kapral Platanova reamees Jarmanile, et ka Tapa sõjaväebaasis, kuhu viimane teenima asub, on saun olemas.

Kuulsime, et Suurbritannia inimesed on tihti arusaamal, et sauna peaks kasutama üksi ja vaikuses. Selgitasime oma külalistele, et siin on see just vastupidi — saunaskäik on sotsiaalne tegevus. Nii on ka reamees Jarmanil hea võimalus sõjaväebaasi sauna kasutada, et oma Briti ja Eesti kolleege tundma õppida.

Saunaskäik andis meile ka hea võimaluse selgitada, miks me just Suurbritannia ja Eesti sõbralikke suhteid väärtustame. Lisaks sauna külastuste korraldamisele, ekspordime me Anniga eesti saunu ning Suurbritannia on üks meie peamisi turge.

Sidemed nende kahe riigi vahel aga on palju enamat kui pelgalt ärisuhted ning ulatuvad enam kui saja aasta tagusesse aega, kui sündis Eesti Vabariik. Briti väed võitlesid külg külje kõrval Eesti omadega — nagu ka teised liitlased — et võita vabadussõda. Selle saja aasta jooksul on olnud ka väga raskeid aegu. Minu enda esivanemad põgenesid nõukogude okupatsiooni ajal Eestist ja Lätist Suurbritanniasse, samas kui Anni vanavanemad küüditati Eestist Siberisse. Õnnelikul kombel elame me nüüd koos vabas Eestis. Siinkohal on meil hea meel tänu avaldada meie liitlastele, kes meil rahu tagada aitavad!

Pärast saunaskäiku pakkusime oma külalistele hapukapsasuppi soolalihaga ja kõrvale musta leiba. Õhtusöögi ajal rääkisid sõdurid enda elust Eestis ja nende koostööst Eesti kaitseväega.

Kapral Platonova roll Eestis oli kohaliku kogukonna kaasamine piirkondades, kus armee õppused aset leidsid. Siit artiklist võib lugeda, milline oli tema tavaline tööpäev. Artikli on avaldanud ERR inglise keelne toimetus:

Oma kohtumiseks briti sõduritega valisime Toidupaja turismitalu sauna. Oleme Toidupaja saunast ka varem kirjutanud ning seda ka teistele soovitanud. Meil oli ka väga hea meel kuulda perenaise Krista käest, et viimastel aastatel on huvi eesti suitsusauna järgi kasvanud.

Enne kui ütlesime head aega oma sõpradele Briti armeest, andsime neile teele kaasa soovitusi, mida veel Eestis külastada. Nii vaatame põnevusega nende seiklusi Tapale jõudmisest video-päevikust.

Kõiki episoode saab vaadata siit ja lisaks saab lugeda Briti sõjajõudude tegevusest Eestis jägides NATO Battlegroup Estonia Facebooki gruppi. Seal on samuti ülevaade TRACTABLE programmi kohta, kust on leitavad ka kõik ülejäänud video-päeviku episoodid.

Täname, et võtsid aega lugeda!

Estonian Saunas blogi autorid on Anni ja Adam, kes külastavad erinevaid eesti saunu ja ekspordivad eesti sauna tooteid.

Neil on ka endal kaks sauna, mis kasutavad Eesti disaini ja tehnoloogiat. Mõlemad saunad asuvad Tallinnas — Anni ja Adami kodus pakutav Rangi saun ja Airbnb külaliskorter Tondi saun.

Anni ja Adami tegemis saab jälgida Instagramis, Faebookis, YouTubes ja Twitteris. Neil on ka oma Facebooki saunafännide grupp. Ühendust võib võtta aadressil tere@estoniansaunas.com.

Estonian Saunas

We explore Estonian sauna design, technology, & traditions.

Adam Rang

Written by

Adam Rang

Explorer & exporter of Estonian saunas. Previously Chief Evangelist at Estonia’s e-Residency programme.

Estonian Saunas

We explore Estonian sauna design, technology, & traditions.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade