Jak jsme vyhráli Bankathon #7

Jiri Stepan
Sep 27 · 6 min read

Na konferenci Future Port Prague 2019 mne oslovili lidé z KB, kteří implementují KB Open API. Říkali,že v Praze bude bankathon a že to bude velké. Protože mne OpenAPI, PSD2 a fintech obecně zajímá, tak jsem neváhal a sestavil jsem tým z kolegů v Etnetera Group. Nevěděl jsem co čekat, ale nakonec to všechno bylo ještě mnohem lepší.

Podobně jako Measurecamp i Bankathon je mezinárodní značka, kterou táhne firma Fineleap Connect. Každý rok se koná v nějaké světové metropoli a tento ročník byl sedmý v pořadí. Do Prahy tuto akci přitáhla Komerční banka, která byla hlavním partnerem akce. Detaily na bankathon.net/prague/

O co šlo a jaké to bylo?

Celkem se sešlo 27 čtyřčlenných týmů, které si mohli vybrat jedno ze šesti témat a mohli použít jedno nebo více z nabízených bankovních API. Tyto API byly implementacemi standardu pro otevřené bankovnictví PSD2 a OpenAPI a naším úkolem bylo na nich postavit zajímavou službu na vybrané téma:

 • Open Banking for SMEs powered by KB
 • New Business Models powered by Česká spořitelna
 • Multibanking powered by RBI & Trask
 • Wealth Management powered by Deloitte
 • Financial Education for Kids powered by IBM
 • Travel expense management for SMEs powered by Visas

API pak poskytla KB, ČS, Trask, DXC, VISA a FinleapConnect. Nicméně bylo možné použít jakékoliv Bank open API.

Firmy zaštiťující témata a API se o týmy ukázkově staraly. Pomáhaly jak s diskusí o nápadech, tak s technickými problémy kolem API.

My jsem si zvolili téma financí pro děti. IBM dokonce dala týmům k dispozici dětskou psycholožku, se kterou jsme mohli naše nápady diskutovat.

Kódovalo se od středy 9:00 do čtvrtka 15:00. Podmínkou bylo použití bank API, napasování na jedno z témat a fresh code. Tedy nepoužívání předchozí práce.

Co jsme hackovali my?

Náš tým v plné práci.

Nápadů jsme měli několik, ale nakonec jsme se pustili do vzdělávání dětí. Naší ambicí bylo inovativně zpracovat posílání peněz mezi rodičovským účtem a teenagerem, který už má vlastní účet.

Konkrétně jsme chtěli řešit:

 • automatizaci posílání kapesného a jeho variabilní složku navázanou na API nějaké habit tracking aplikace
 • možnost přesunout část peněz zpět k rodiči, který mu je zhodnotí zajímavým úrokem
 • simulaci rizikových situací, kdy dítě může přijít o peníze.
 • půjčování a evidenci má dáti dal.

Na to půjčování jsme se nedostali, ale zbytek fungoval nakonec dostatečně dobře.

Vyzkoušeli jsme různé API. KB, ČS a Trask. Ukázalo se, že jejich použití není tak easy jak to vypadalo v Powerpointu. Problémem byla autorizace, dostupnost sandboxů apod. Celkově se úroveň API jeví jako pozdní alpha až raná beta.

Ale nakonec se nám díky podpoře techniků povedlo provolat BAAPI Trasku. Ten slavný okamžik vypadal asi takto. Vidíte dotaz na zůstatek na účtu.

Malý request pro počítač, velký skok pro tým

Zatímco kolega Kačer týral bankovní API a jejich zástupce, zbytek týmu se vrhl na aplikaci. Stavěli jsme React single page aplikaci nad Firebase. Výsledná aplikace vypadá asi takto:

Dashboard kid’s bankingu

Dítě vidí, že má 1697 korun na účtu. Vidí, kolik potřebuje na vysněnou hračku. V dalším kapesném dostane 400,- Kč . To je složené z pevné částky 300 + 100*dodržování pravidel z applikace habit tracking.

Také vidí, že má u rodičů schovaných:

 • 900,- Kč jako investice
 • 4200 Kč o které přišel svojí chybou

Investice funguje tak, že dítě může poslat zpět na účet rodičů 100 Kč. A ty se mu úročí tak jak rodič chce. Například 10 % měsíčně.

Tohle by jej snad mohlo motivovat ke spoření.

A také může o peníze snadno přijít. Aplikace například pošle tento e-mail.

Je dítě opravdu tak hloupé, že klikne a vyplní fake formulář?

A nebo aplikace nabídne šanci peníze vyhrát:

Muheee, tohle není dobrá cesta.

Ať již peníze ukradne zlý hacker a nebo je dítě prohraje, tak se neztratí. Pouze se pošlou rodičům a je na nich jak se k tomu postaví.

To je zhruba vše. Toto jsme 30 hodin kódovali, 4 minuty prezentovali a nakonec nám to přineslo vítězství.

Na jednu stranu je to blbost, ale:

 • opravdu fungovala, posílala peníze mezi účty, četla stavy účtů apod. Tedy jsme využili na max dostupné API
 • porota ocenila edukativní efekt spoření a bolestivé, leč bezpečné ztráty peněz
 • bylo to vysvětlitelné v krátkém čase
 • obsahovala animovaný gif.
tohle chudák dítě vidělo při ztrátě peněz

Dojmy z akce

Současně se všichni bavili, vyměňovali si nápady, komentovali svůj postup. Unikátní byla i kombinace ajťáků, kteří v umolousaných tričkách druhý den kódovali a business lidí od sponzorů, kteří se snažili být nápomocní. Tenhle kontrast mně hodně bavil.

Samostatnou disciplínou byla prezentace nápadu porotě. Na konci prvního dne byla možnost svůj nápad představit v cca 1 minutu dlouhém pitchi. Jen s mikrofonem a pochopitelně anglicky. Pro mně to byl velmi špatný zážitek. Cítil jsem se, že můj výkon byl výrazně podprůměrný.

Jirka s mikrofonem a aplikace na obrovské obrazovce.

Hlavní ale byla příprava na 4 minuty slávy před porotou. Tu tvořili zástupci sponzorů a byla ve velkém sále pod palbou reflektorů a kamer. 4 minuty byly přesné. Odpočítávalo se a po uplynutí se projekce a mikrofon prostě vypnuly. Klidně uprostřed slova. Hodnotil se wow efect, realizovatelnost nápadu, business potenciál a soulad se zadáním.

K dispozici týmům byla během dne pitch koučka, která procházela prezentace a pomáhala s laděním. Její rady byly pro nás klíčové. Opravdu nás navedla na to, aby naše prezentace jednoznačně reflektovala výše uvedená kritéria.

Jednotlivé týmy to pojali různě. Viděli jsme 27 různých pitch talk. Od prostého povídání po defacto divadelní scénky s kostýmy a hudbou. Obzvláště se mi líbila dramatizace služební cesty v podání polského týmu. To jsem se smál nahlas. Bylo vidět, že někteří se snaží zastínit, že toho vlastně moc neudělali a naopak někteří “prodávali” zjevně už předtím vyvinuté produkty, které na akci nějak rozvinuli.

My jsme naši prezentaci jsme ladili asi hodinu. I jsme kvůli ní dělali hacky v UI, aby se něco načítal rychleji apod. Samostatnou kapitolou byla příprava sandbox accountu. Potřebovali jsme aby na začátku prezentace bylo na dětském účtu cca 2 200 Kč. Ale sandbox účty používalo více týmů, takže nám kdokoliv mohl tento plán zhatit.

Výsledek ale stál za to. 4 minuty stačily na ukázání funkcionalit. Vyšlo to přesně s rezervou asi 3 sec. Zvládl jsem to v angličtině, byť to není moje silná stránka a upřímně jsem se toho bál. A porotu to zjevně oslovilo. Pro mně to ale byl vstup daleko za komfortní zónu a jsem za to rád.

Hackli jsme to!

Toto je výsledek. Pak už byla jen afterparty, která se také nadmíru povedla.

Díky Martinovi za API magii a nejrychlejší zvládnutí javascript promises, co jsem kdy viděl. Díky Jakubovi za super UI. Díky Romanovi za kódování emailů, nápady, pivo a super fotky.

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

  Jiri Stepan

  Written by

  Vedu tým skvělých lidí ve firmě Etnetera Activate. A zajímá mne ebusiness, cestování, sci-fi, divadlo, triatlon, ...

  Etnetera Activate

  Medium Etnetera Activate

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade