Lukáš Čech
Aug 21, 2018 · 4 min read

Nechci psát souhrnný článek ve smyslu „co zaznělo“ nebo „jaké poučky a metody jsem si odnesl“ ‐ toho se chopili a chopí jiní. Chtěl bych ze sebe dostat, jaké pocity ve mně akce zanechala.

Line-up byl nejspíš výsledkem změny kurzu konference, kterou vnímám zhruba následovně: jít na dřeň toho, čím kdy byl pro účastníky Marketing Festival výjimečný a ořezat vše nepodstatné, aby mohla akce zazářit (nebo zalistopadovat?) i v Praze. Zároveň Praha umožnila posílit mezinárodní charakter události (400 ze 1700 účastníků ze zahraničí).

Klíčové aspekty konference, které zůstaly:

 • kulervoucí speakeři (tentokrát bez rizikovějších pokusů s novými tvářemi)
 • parties, které by díky kvalitě produkce obstály i samostatně

Důležité bylo také udržet jakýsi provozní standard — web a komunikace, zázemí a catering. Tady jsem cítil jen drobná zaváhání, která lze ale ve světle podstatnějších věcí velmi snadno odpustit. Kupříkladu komunikace trochu kulhala a to nejspíš proto, že akce byla rychle vyprodaná a to nevyvolávalo potřebu intenzivnějšího marketingu.

Bohužel k naplnění tohoto cíle bylo nutné obětovat i některé jiné ceněné vlastnosti akce:

 • Kouzlo lokality mimo Prahu (čeho si cenili nejvíce právě pražáci), kdy Brno či Ostrava přinesly body navíc — kupříkladu za to, že na networkingy a parties dorazí většina účastníků, protože co jiného by měli v tom neznámém nepřátelském světě dělat 😉
 • Jeden den navíc, o který jsme přišli nejspíš kvůli nekompromisnímu line-upu, ale vytratila se tím intenzita zážitku čtyř večerů pařby a networkingu, kdy byla možnost potkat se téměř se všemi známými z oboru, kteří na akci dorazili. Nutno dodat, že tento prostor jsem si zúžil navíc i sám, protože díky blízkosti domova jsem zazdil workshopy a jednu z parties.

A co obsah konference?

Věcný souhrn vynechám. Letos mi zůstal v hlavě viset jeden postřeh — klíčovým aspektem většiny přednášek bylo jakési sebeutvrzení prostřednictvím negativního vymezování (tohle se opravdu dost blbě formuluje — nechci znít příliš akademicky a to zejména proto, že na to nemám vzdělání, takže se to pokusím vysvětlit konkrétněji).

Začnu tím, že se pokusím zformulovat poselství jednotlivých řečníků tak, jak mi nakonec uvízlo v paměti:

 • Rand Fishkin: „SEO je lepší než PPC. PPC se (možná až příliš) snadno vyhodnocuje, ale to neznamená, že má dlouhodobě lepší ROI. Dejte víc peněz do SEO. Mimochodem já dělám SEO fakt dobře.
 • Kim Goodwin: „Důkladný výzkum nelze nahradit levným dotazníkem. Dejte víc peněz do výzkumu. Mimochodem já dělám výzkum fakt dobře.
 • Joe Wade: „Kreativní reklamy jsou lepší než performance marketing, protože mám větší penis, než vy. Cože? Penis nestačí? Tak tady máte nějaká vymyšlená čísla, která to dokazují. Prostě dejte víc peněz do kreativních reklam. Mimochodem já dělám kreativní reklamy fakt dobře.
 • Avinash Kaushik: „Protože mám za zády Google, tak si hraju s těmahle hustokrutopřísnejma technologiema a jednoho dne (řekl bych že dost brzy) nám to umožní lépe odhadnout záměr našich (potenciálních) zákazníků.“
 • Bob Hoffman: „Tradiční marketing je lepší než digitální marketing, protože celý digitál je jen konspirace pubertálních oportunistů. Dejte víc… (no myslím, že už tu vidíte pattern).“
 • Shailin Dhar, Praneet Sharma: „Oškliví zlí martech vendoři vás okrádají, jedině my máme technologii, která vás ochrání (ostatní Ad-fraud vendoři v tom jedou s nima).“ — BTW tahle přednáška měla z mého pohledu asi nejslabší point. Protože i když možná platíte nějaký podíl shlédnutí a kliků od robotů, vyhodnocujete přece celkový efekt v reálných konverzích, nebo se pletu?
 • Bradley Vines: „Když vlezete lidem do hlav, uvidíte, jak moc velkej bizár musíte pustit do světa, aby to v dnešním světě ještě někoho dojalo #PuppyMonkeyBaby.“
 • Filip Podstavec: „Celé dny se hrabu v logách a baví mě to. Proč byste to nemohli dělat taky? (TLDR: protože to je nuda, tak to radši nechte dělat mě).“ Megaplus za cool resources, kdybyste to fakt chtěli zkusit.
 • Oli Gardner: „Jsem už poslední, takže takhle já dělám Conversion Optimization a pojďme už konečně pařit!“

Tenhle pattern nebyl všude stejně intenzivní (jak je asi vidět i na mých možná až dost neférových souhrnech — sorry, ale stejně jako Bob Hoffman vyznávám trochu ostřejší ne zcela korektní humor). Za mě se tomuto pokušení nejlépe ubránili Filip Podstavec, Kim Goodwin a Oli Gardner. Specifické postavení má také Avinash, který má za úkol nenápadně propagovat Google tak, aby to nevypadalo, že propaguje Google a v těchto mantinelech myslím svoji misi plní výjimečně dobře.

Závěrem

Tenhle point mě donutil přemýšlet o tom, jestli se sám nechovám stejně. No uvidíme, jak se mi s tímhle objevem podaří naložit a jak dobře se ubráním. Mimochodem já dělám analytiku a dělám ji fakt dobře.

Na závěr nutno dodat, že ač možná tento článek vyznívá dost kriticky, jsem Jindrův největší fanoušek, akci jsem si moc užil a ve frontě na lístky na příští rok mě čekejte někde vpředu.


Originally published at www.activate.cz.

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

Lukáš Čech

Written by

Digital Analytics Heavy Lifter from @etneteractivate

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade