Pozadí malé náborové kampaně

Zdá se, že náš přístup k webové analytice klienty baví. A tak defacto stále hledáme posily do týmu. Jenže kde je najít? Situace je tristní, neboť takový dobrý web analytik je něco jako superman. Musí dokázat komunikovat s klientem, pochopit jeho business potřeby a ještě k tomu umět velmi slušně API měřících nástrojů a javascript. V neposlední řadě by pak měl být políbený statistikou, aby data uměl vyhodnocovat. A také se musí popasovat s naší svobodnou firemní kulturou. Ideálně by měl běhat, aby posílil náš triatlonový team. No prostě není divu, že tradiční náborové metody nám trochu selhávají.

Vyšlo v lednu 2015 na www.activate.cz.

Minulý čtvrtek mne cestou do práce políbila můza a tak jsem na svém Twitteru publikoval tento netradiční inzerát. Nic moc jsem od toho nečekal, prostě takový nápad, který vypadat takhle.

K mému překvapení byla odezva poměrně velká. Nyní nastal čas se podělit o výsledky celé akce, které někteří na Twitteru poptávali.

Předně vysvětlím, proč jsem to vlastně napsal, tak jak jsem to napsal. Cílem bylo vytvořit vstupní filtr, který splní několik požadavků:

 1. Ověřit web analytiku jako hard-skill — spousta lidí, kteří by u nás chtěli dělat web analytiky, si tuto práci představují jako klikání v reportech GA. Pokud umí nastavit custom report, považují se za vysoce pokročilé profesionály. Ale ve skutečnosti moc vlastně netuší co GA měří a jak to měří. Nechápou principy a omezení daná HTTP protokolem. A když se nesměle zeptáme, zda umí javascript, zmateně vybíhají ze dveří a křižují se. K odeslání falešné eventy potřebujete už něco umět.

No a jak to vlastně dopadlo. Vyhodnocení proběhlo — jak je u mně zvykem pomocí polo automatizovaného reportu v Rku. Přeci nebudu klikat jako osel. Dovolím si zde projít komentovaný kód a výsledky. Koho Rko nezajímá, nechť kusu kódu přeskakuje. Ale dělá chybu!

Analýza dat z kampaně

Krokem číslo je jedna je zmapovat situaci. Nevěděli jsme do jakého profilu kdo co reportoval a jak svojí událost nazval. Proto je nutné projít si všechny profily na doménách etnetera.cz a podívat se na nové eventy, které na nich jsou. To dělá níže uvedený skript.

require(RGA)
authorize(client.id = "tofaktnereknu", 
     client.secret = "atohleuzteprvene", 
     cache = T) 
 
# zjistíme si seznam dostupných profilů a vyfiltrujeme ty, které jsou na na doméně etnetera.cz
profiles<-list_profiles()
etn.profiles<-profiles[grepl("etnetera.cz",profiles$websiteUrl,fixed = T),]
 
#datum bude od 12.1.2015 do dneška
date.end = Sys.Date()
date.start= as.Date("2015-01-14")
 
#jaké dimenze a metriky z GA chceme. Pozor - maximum dimenzí dle API je 7
dimensions="ga:date,ga:hour,ga:minute,ga:eventCategory,ga:eventAction"
metrics="ga:totalEvents,ga:uniqueEvents,ga:users,ga:hits"
 
#nyní stáhneme data o eventách pro všechny ETN profily
data<-data.frame() #prázdný dataframe pro výsledky
for(i in 1:nrow(etn.profiles)){ 
 profile.name<-etn.profiles[i,"name"]
 profile.url<-etn.profiles[i,"websiteUrl"]
 profile.id<-etn.profiles[i,"id"]
 profile.str <- paste(profile.id,profile.url,profile.name,sep="::") #toto je takový lidsky čitelný identifikátor profilu
 message(profile.str)
 
 #get data from GA
 edata<-get_ga(profile.id,date.start,date.end,
    metrics=metrics, dimensions=dimensions)
 #pokud v profilu jsou nějaká data, tak je označkuj profilem a přilep k 'data'
 if(!is.null(edata)){
  message(paste("....",nrow(edata),"results"))
  edata$profile <- profile.str
  edata$profile.id<-profile.id
  data<-rbind(data,edata)
 }
}
 
#díky GA filtrům tam bude hafo duplicit, takže se podíváme pouze na unique kombinace eventLabel a eventAction
unique.events<-unique(data[,c("eventCategory","eventAction")])
data.first<-data[as.numeric(row.names(unique.events)),]

Nyní ještě proběhlo vyházení standardních event a výsledek vypadá nějak takto:

Vidíme, že všichni využili buďto nový UA profil nebo starý. A vidíme, že se musíme podívat i do eventLabel, protože tam asi budou schovány ty odkazy pro eventAction s názvy cv, upload apod. Jinak zajímavý postřeh — lidé reportovali většinou na webu http://www.etnetera.cz a nikoliv https://www.activate.cz. Což je jasný vzkaz pro náš marketing, že jen málokdo zatím chápe dělaní firem v rámci naší skupiny.

To uděláme jednoduše opět pomocí Rka. Vytáhneme si události z profilů, které jsme v předchozím kroku identifikovali. Tentokrát v rámci šetření s počtem dimenzí nepoužijeme eventCategory. Tím odpadne kolega Jelen, ale ten stejně psal na Twitteru, že to jenom zkouší.

Zajímá mne ale, zda některé odkazy nejsou podvržené. Proto si uděláme primitivní browser fingerprint. Celé to bude vypadat takhle:

# takže nové dimenze a metriky. Kolegu jelena ořízneme. A podíváme se na jednoduchý fingerprint
dimensions="ga:eventAction,ga:eventLabel,ga:networkDomain,ga:networkLocation,ga:browser,ga:browserVersion,ga:operatingSystem"
metrics="ga:totalEvents,ga:uniqueEvents,ga:users"

#opět iterujeme, ale tentokrát jen nad profily, kde něco je. 
data.browser<-data.frame() 
for(profile.id in unique(data.first$profile.id)){ 
 edata<-get_ga(profile.id,date.start,date.end,
        metrics=metrics, dimensions=dimensions)
 if(!is.null(edata)){
  message(paste("....",nrow(edata),"results"))
  data.browser<-rbind(data.browser,edata)
 }
}

Created by Pretty R at inside-R.org

Nu a výsledek uvedeného skriptu je v dataframe nazvaném data.browser. Vypadá takto.

Dovolil jsem si výsledek lehce upravit — ponechal jsem jen odkazy na veřejně známé osoby. Ostatní linky jsem lehce skryl. Závěry:

 • Honza Tichý se evidentně dobře bavil. Zjevně nejprve nareportoval falešně Petru… a pak nám začal psát básně. A pak to zkusil ještě do druhého profilu. Proto ta duplicita dole. I tak je nepsaným vítězem z pohledu aktivity.

Summary

Šlo o malý sociální experiment, který zatím nevíme jak vyšel. Ale odezva byla překvapivě dobrá. Kromě známých lidí z oboru se ozvali dva lidé, kteří dokázali projít filtrem a neznáme je. Což je samo o sobě zajímavé. Oba jsem pozval na kafe a uvidíme, zda si jen zkoušeli schopnosti, či zda je opravdu láká spolupráce.

A ještě abych nezapomněl — pokud byste s námi opravdu chtěli spolupracovat, tak můžete zkusit stáž. Naučíme vás jak reportovat falešné GA eventy a dělat podobné analýzy. Zkušenosti třeba zde: http://digitalniblues.tumblr.com/post/80772531799/na-stazi-v-etnetere


Originally published at www.activate.cz.

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

Jiri Stepan

Written by

Vedu tým skvělých lidí ve firmě Etnetera Activate. A zajímá mne ebusiness, cestování, sci-fi, divadlo, triatlon, ...

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate