Etnetera sense
Published in

Etnetera sense

Byly lístky na Lisabonský Web Summit vyhozených 700 eur?

aneb impostor syndrom, co očekávat následující měsíce a roky v marketingu a businessu, a přízemní, leč praktické ponaučení.

Díky QR kóku bylo možné rychle se spojit v rámci aplikace s novou „známosti”

Do Websummitu jsem nešel s přehnaným očekáváním, ale mentálním nastavením na získání inspirace a znalostí v oblastech, které jsou mi nejbližší: Business Strategie, Innovace, Product Management, budoucnost práce, komunikace businessu dovnitř a ven apod.

“Co jsem dostal kromě 6 pavilonů, 70 000 lidí a tolika prezentací, že není možné je v jednom člověku stihnout?”

Impostor syndrom a websummit v kostce

“Znáte to, jak máte často dojem, že vlastně nic neumíte, že všichni kolem vás toho umí mnohem víc a váš úspěch je vlastně jen nezasloužená shoda náhod? Tak to se jmenuje Impostor Syndrom a toho si na Summitu užijete vrchovatě..”

Zpočátku se u mě dostávalo nevídaného pocitu. S několika prvními body programu se mi impostor syndrom snižoval, kvůli nevalné kvalitě obsahu, ale jen než jsem zjistil, že jsou to Keynotes, které stojí za to, a ne panelové diskuse a další formáty, které sice slibovali zajímavé témata, ale úplně je nenaplňovali.

Zároveň spolu s několika přednáškami jednotlivců (Keynote) jsem si brzy udělal čas na přirozený networking v rámci Web Summitu a tím se můj impostor syndrom naopak dostal na ještě vyšší úroveň než byl ve chvíli, když jsem přicházel na konferenci.

Počáteční rozpačité pocity z přednášek byly zapomenuty. Kdokoliv, koho jsem na konferenci potkal měl neskutečný zápal pro to, co dělá. Obrovské přesahy za svoji hlavní doménu a především to byli neskutečně zajímaví lidé, kteří ve vás zanechají plno inspirace.

Takže co si odnáším z WebSummitu je spíše syntézou myšlenek ze skvělých keynotes a „small talks” s účastníky či vystavovateli.

Rozděluji to do několika oblastí:

I. Co čekat od následájícího období
II. Komunikace a business strategie
III. Vize lepšího světa
IV. Random thoughts
V. Ne moje doména, ale dobré sledovat
VI. Projekty, které mě oslovily
VII. Pár dat
VIII. Wrap up and good to know

Důležitá poznámka. Skrze témata a přednášky ohledně komunikace, business strategie, product managementu, brandingu, search kampaní atd. atd. se táhlo klasické: Když si nenastavíme business cíle toho, čeho cheme dosáhnout v businessu a v chování zákazníků, tak nám selžou jakékoliv aktivity. Mysleme na to.

I. Co čekat od následujících měsíců a let

Zbytečné chodit kolem horké kaše. Firmy se připravují na vytočení zatáčky, kterou očekávají, a ať je recese reálná nebo sebenaplňující, tak to vypadá, že tady v nějaké míře bude.

Co vnímám jako ještě důležitější a naplno zaznělo pouze od Martina Sorrella, bývalého CEO WPP, je to, že největší výzvou značek bude vyrovnání se s businessovým rizikem ze strany nejen již válčícího Ruska, ale také velkým ohrožením ze strany Číny, kde má mnoho značek nyní velké aktivity, které jsou intenzivně přehodnocovány.

Nutno zmínit, že musím souhlasit s tím, že se nenechal přerušit moderátorkou, která jej chtěla přesměrovat, kvůli tomu, že dle ní toto není téma pro diskusi Marketing 2023 (což byl hlavní popis programu). Protože právě toto téma bude business/sales/marketing (vše do čeho zapadá komunikace, či naopak) řešit jako klíčovou agendu v největších firmách v následujících obdobích.

Zároveň si musíme uvědomit, že přestože na covid všichni efektivně zapomínáme, tak nám tu přeci jen něco zanechá do budoucna (to, že už nebudeme vědět, že to akleceroval právě Covid není důležité).

 • Už neexistují netechnologické firmy (všechny do větší či menší míry prošli alespoň nějakou formou digitální transformací a s tím budou čelit výzvám prohlubující se digitalizace, zefektivňování, ale také se změnou procesů a novým typem zaměstnanců a fungování ve firmách.
 • Přestože se skloňují fráze jako quite quitting apod., tak nám zde zůstane režim online fungování jako automatického způsobu (snad alespoň na status meetinzích :)), zároveň na zaměstnavatele a firmy bude výrazně větší tlak v podobě hybridního fungování, lepšího naplnění osobních vizí zaměstnanců, kteří hledají purposful zaměstnavatele a ne jen zaměstnavatele, jak dobře popisoval COO LinkedIn Dan Shapero.

V kontextu Quite Quitting a odvedení „nutného minima” bychom to měli vnímat jako vymezování osobních hranic jako zaměstnavatelé a pracovat se zaměstnanci tak, aby se zaprvé chtěli podílet na vizi firmy, ale za druhé, že bychom měli potenciálního zaměstnance, který se při pohovoru na první pozici ptá rovnou na svoji budoucnoust ve firmě a možnost postupu, brát spíše pozitivně, jelikož ví, že je to běh na dlouhou trať a ne na 2 roky..

 • nekoukejme na další generaci ( Z či jakoukoliv jinou) skrze prsty, ale s tím, že se od ní můžeme také něco naučit (ať kolegů, či zákazníků)
 • mysleme na to, že odvést v práci nutné minimum je možná ok, ale nakonec se často nejvíce posuneme lidsky a pracovně tam, kde uděláme něco navíc za náš „job description”
 • právě během krize obstojí a porostou ty firmy, které chtějí a řeší reálné problémy lidí

II. Komunikace

Otázku komunikace firem a značek obecně můžeme rozdělit do 3–4 témat. Zákazníci — >Produkt — >Brand — >Budget

Zákazníci-negativní nálada

Omezený čas. Inflace. Dorůstající generace Z. Mileniálové již na „vrcholu” produktivity. Drahé energie. Energetický krize. Globální oteplování. Enviromentální problémy…. Asi tak.

V této době je ještě těžší zákazníka udržet a čísla dokazují snižující se loajalitu zákazníků ke značkám skrze odvětví. Očekáváme zákazníky senzitivní k ceně, ale stejně tak ke kvalitě služby a Customer Experience, kde si zákazníci zvykli i díky „neplaceným” službám, že by toho od značek a firem měli dostat za své peníze opravdu hodně, minimálně na digitálních touchpointech.

Produkt — Efektivita a řešení reálných problémů

Na tvorbu a rozvoj produktů, i za krize, bychom se měli dívat ze 2 úhlů pohledu. Za prvé z pohledu trhu, market fitu a zákazníků, tedy zda řešíme reálné problémy, máme dobré řešení, a zda jsou ochotní zákazníci za řešení zaplatit (tzv. Willingness to Pay). Za druhé z pohledu efektivity vývoje.

Ne nutně vytíženost programátorů a nedostatek kapacit znamená, že vyvíjíme správné řešení a klíčové funkce. Mějme jasně nastavené cíle, čeho chceme dosáhnout a mysleme na to, že to hlavní, co bychom měli s produkty dělat, je především znát zákazníka a jeho potřeby.

Takže se ptejme zákazníka. Ať je to feedback skrze Social Media, App Store, dotazník, Value Proposition, zákaznické rozhovory či zákaznické testování.

ale.. vezmu si pár rád od Huberta Palána z Productboard

 • Buďme se zakomponováním zákazníka do vývoje efektivní. Ne všude je to nezbytné, jelikož je to zároveň kapacitně náročné.
 • Berme zkratky, kde je to možné. Pokud něco řešíme, tak je možné, že už to před námi někdo iteroval, existuje historická analýza potřeb a job to do, nebo je tam prostě někdo seniornější, kdo si podobnou výzvou už prošel.
 • V Produktové road mapě se držme priorit z pohledu klíčových věcí pro zákazníka a business. Je sice fajn mít vymazlenou obrazovku se všeobecnými obchodními podmínkami, ale zákazníkovi a jeho businessu by možná prospěla tato snaha více jinde.

Brand a Content (obsah)— Značku Nike chce více lidí, než hledá boty

Best Practices komunikace —můžete dělat guerillu o 106, ale bez best practices minima nakonec stejně nebudete úspěšní. Takže krátké připomenutí jak udělat Terrible Brand Content — tedy jak ho „nedělat”:

 • Start Without Defined Goals
 • Ignore the Value Venn
 • Treat It like and Ad
 • Forget to Tell a Story
 • Position the Brand as a Hero
 • Quantity over Quality
 • Decide on the format first
 • Go Too Brand Heavy with the Design
 • Sacrifice Best Practices to Stand Out
 • Give the Audience to Leave Early
Graham McDonnell, How To Make terrible Branded Content

V US je vyhledávanější výraz Nike více než celé obecné klíčové slovo boty. Na brandingu a co brand znamená záleží. Ať je to kvůli zákaznickému směřování k „eco”, „sustainable” nebo příslibu cena/výkon zákazníkovi. Jednou za X let si při vybírání nových pneumatik vzpomenu, nebo čehokoliv „komoditního”, ale relativně drahého, jak na brandu záleží, protože to, o čem jsem neslyšel si zpravidla nekoupím a to ani přes pozitiviní recenze (protože recenze na internetu, že jo…).

Neil Patel, Search Beyond The Search

Budget

Během poslední velké krize na základě dat od Branch.io byla velká korelace v tom, jak se daným firmám dařilo v rámci market sharu po „odeznění” krize a jak se postavili k výši marketingovýcg spendů během recese. Po recesi byly nejúspěšnější právě ty firmy a značky, které marketingové spendy navýšily. Samozřejmě je otázkou rozlišení odvětví od odvětví a zdraví firem a jejich kvalita brandu, se kterými šli do krize.

Mada Seghete, Recession Proof Mobile Marketing

Zároveň bylo několikrát otáčené číslo 65%. Tedy podíl marketingových investic, které jdou v současnosti do digitálního marketingu (s předpovědí 75% v roce 2025). Stále se zvyšující část je u influencer marketingu cca 4%.

Prosím, přemýšlejme o marketingovém budgetu holisticky a pracujme s různou atribucí (tedy o tom, jaký kanál se jak podílí opravdu na naplnění našich cílů komunikace). Ideálně zaveďme do firmy jednoduché metriky Customer Experience, ať je to jednoduché NPS, CLTV či cokoliv dalšího, co nám smaže sila (pnutí a nesourodé cíle a agendy mezi jednotlivými sekcemi ve firmě, ať formálními či neformálními) mezi jednotlivými odděleními a všichni táhnout za jedním cílem a ne svými dílčími, které jdou často proti sobě. V době recese je efektivita více důležitá, než kdy jindy.

III. Vize lepšího světa:

Kdy jindy začít s novým produktem nebo businessem, než v recesi. Težké to bude vždy, nyní je možnost ještě většího růstu v budoucnu — nevím, kdo z řečníků to řekl, ale zůstalo mi to uvízlé v mysli. :)

Je dobré vidět, že jak malé firmy, tak velké korporace přemýšlejí o reálných problémech dnešního světa, kdy největší slávu má dnes enviromentalismu (ano, samozřejmě máme plno dalších problémů, ale beru to tak, že řešíme alespoň „the best next step”).

Od „malých” projektů a firem, které se začínají zabývat offsettingem (tedy vyrovnáním uhlíkové stopy produkce) pro firmy, přes firmy nabízející přímé investice do obnovitelných zdrojů, až po „startupy” zefektivňující elektrické sítě.

Je skvělé slyšet od Apple, že přemýšlí, kam dále pokračovat po dosažení cíle uhlíkové neutrality do roku 2030, když už zvládli mnoho reálných milníků v kancelářských budovách a dodavatelských řětězcích.

Zároveň mne zaujala Brad Smith's Keynote. Innovationg our way out of the Carbon Crises, která byla velmi blízko názorově směřování Billa Gatese v řešení probémů lidstva — tedy inovacemi. Základní přehled projektů, které by nám mohli dle microsoftu v budoucnu pomoci, a které mne zaujali.

 • Planet — Abychom se mohli správně rozhodovat, tak musíme mít správné data o emisích v atmosféře. Pomocí real time screeningu planety za pomoci malých satelitů toho můžeme dosáhnout.
 • Terrapraxis — Restuktualizace coal plants na bezemisní výrobce elektřiny pomocí malých jaderných reaktorů apod. Protože velká část zařízení je již nainstalované.
 • Climeworks — Zachycování oxidu uhličitého z ovzduší.

IV. Pár myšlenek, co mne zaujali, nebo jsem si lépe utřídil

Limited time and connection

Lidé mají samozřejmě omezené množství času —Přestože existují miliony aplikací, tak nejstahovanějšími jsou obecně aplikace sdílející community funkce — primárně Social Media Platforms. Přestože máme všechny tyto propojující platformy, tak průzkumy říkají, že:

 • 22% mileniálů má pocit, že nemá žádné přátele (27% si myslí, že nemá žádné blízké přátele)
 • U Gen X má tento pocit 16%
 • U boomers má tento pocit cca 10%

Produkty a značky by měli přemýšlet o tom, jak v rámci daného času nejen tvořit content, ale také o tom, jak tvořit reálné komunity, které mají sdílený zájem.

Kevin Lin, Products that Build Communities

Marketing cost Inflation

Zvyšující se cena reklamy — slyším o tom každý rok na všech konferencích. Možná je to sdělení nabídky a poptávky o tom, že bychom měli objevovat spíše nové trhy a řešit reálné problémy, které nám dají konkurenční výhodu v „honbě” za ziskem a obživou a nezůstaneme v komoditním prostředí.

Algoritmy vládnou, podrobte se.

Ať se nám to líbí nebo ne, tak různým platformám vládnou různé algoritmy. Pokud chcete být úspěšní, tak je dobré je znát a řídit se jimi.

Neil Patel, Search Beyond The Search

Elon Musk téma a rada od tvůrce Google Analytics

Na mé poměry se až příliš dostával Elon Musk do nesouvisejících diskuzí na různá témata. Přesto mne pobavil Wesley Chan nyní investor, historicky tvůrce Google Analytics (doporučuji jej sledovat, protože v rámci diskuse s ním byl velmi přímočarý a se skvělým nadhledem na business a investice), který na dotaz, co si můžeme vzít za poučení ohledně krizového řízení a Elona Muska ve spojení s převzetím Twitteru odpověděl: „Do the exact opposite.” 🤣

V. Témata, které nejsou mým hlavním zájmem (NFT, Web3, Metaverse)

ale je dobré si rozšířit obzory a sledovat možné budoucí hvězdy (ano, vím, že metaverse je již vše 😩)

 • NFT, Web3, Metaverse
  - Zabere to nějaký čas, ačkoliv je Metaverse v různých formách již zde
  - V NFT, Web3, Metaversu je plno scamu (zanikají v tom kvalitní projekty) — stejně jako v počátcích internetu. Skvělý náhled na věc dala Molly White ve své Keynote Is Web3 bullshit? Dává smysl sledovat její blog https://web3isgoinggreat.com/.
  - Máme ideu prostoru metaversu, ale všichni hledají čím to naplnit, tak aby tam lidé chtěli být. Chybí ucelené vize značkám.
  - Velké značky jako Lego, které ohlásilo spolupráci s Epic již ale přemýšlejí, jak v Metaversu fungovat, aby se naplnilo Brand Safety — let's make space safe.

Přes moji skepsi a negativní emoční argumenty si začínám dělat wish list budoucího fungování Metaverse reality.

 • Je jedno jestli jsem online nebo offline. Kolegové, partneři, přátelé jsou schopni si spolu nastavit pravidla a potkat se v kombinaci reálného, VR či AR světa přirozeně dle potřeby.
 • Hybrid workspace — představa sdílení zasedačky s hologramy a reálnými lidmi mi přijde top. Navíc s příslibem snímání různých headsetů naší mimiky obličeje a těla, ať se projektuji sám či Avatara, přenáší to nejlepší z reálného světa do toho virtuálního.
 • Nechávám stranou gaming, který je jediný naprosto 100% hmatatelný — fortnite už. máme.
 • AR projekty v reálném světě od rozšířených informací, přes výuku až po už fungující navigaci mě neskutečně táhne.

VI. Projekty, které mne oslovily:

 • Lokalise — překlady a AI generování contentu obecně (jasně musí se s tím umět pracovat, ale s čím ne :)). Rychlost překladů při expanzi na nové trhy nebo cílové skupiny je klíčová.
 • Amity — platforma na pomoc s vytvářením komunitních whitelabel featur pro aplikace značek. Ne každá firma si může/umí dovolit vytvořit komunitní funkce from the scratch.
 • Builder.AI —Platforma na stavění aplikací (no code or with expert) do které investoval i Microsoft mne velmi zaujala, především na možnost rychlého deploymentu aplikací pro menší platformy a s možností rychlého škálování

VII. Pár exaktních dat:

 • Počkejte, až přeloží siri do vašeho jazyka — již nyní je více než 50% vyhledávání v USA provedeno hlasem.
 • Mladá generace vyhledává na TikToku (mj.) — je zajímavé přeci dostat neexaktní výsledky, protože sociální sítě nejsou nastavené na vyhledávání alá Google :). Pro značky je to samozřejmě o důvod víc tvořit content a ne jen reklamu.
 • 65% marketingového budgetu je v digitálu. Přesto stále dělíme různá marketingová oddělení (trade, digital, atl atd…) — hlava mi to nebere.

VIII. Na závěr:

Pořadatelství

 • Mohlo být o 20–30% prodaných lístků méně.
 • To že není catering v ceně beru — nicméně jsem v Portugalsku 3 měsíce, takže znám lokální cenovou hladinu, pak už ve mě ceny jídla a fronty nechávají jen lehký pocit rip offu, což snižuje celé Customer Experience z web summitu (je podružné jestli to mojí peněženku zatíží nebo ne).
 • Partnerům se očividně nechtěl tvořit content, tak si radši pokecali, což bylo nakonec o ničem. Veškeré roundupy a Q&A měli sice v popisu zajímavá témata, ale zpravidla byly velmi obecné a alespoň zdánlivě nepříliš dobře připravené s moderátory diskuse.
 • Zaváleli jen prezentace startupů, (kde byly alespoň emoce a pocení) a pár keynote a masterclasses, které byly zpravidla dobře připravené.
 • Obecně počítám, že bývá tak 1 z 6 vystoupení dobrých, to se potvrdilo.
 • Nevím, jak skládají program, ale hypotéza je taková, že top řečníci jdou ráno, kdy jsou lidé (co nechlastali ) čerství a partneři, co si zaplatili self promo prezentaci jsou odpo. Lepší hypotézu na můj dojem nemám.

Ponaučení:

 • Je dobré jít do websummitu, s tím, že lidé, které potkáte vám dají více než přednášky, tak doporučuji se na to opravdu naladit. Všichni jsou super zajímavý a mají toho hrozně moc v rukávu.
 • Nestihnete vše, keynotes můžete zvládnout ze záznamu.
 • Po 10 hodině ráno byly enormní fronty, přijďte o trochu dříve — vyhnete se čekání a stihnete dopolední program, který byl většinou super.

Web Summit Wrap UP

V době internetu a dostupnosti informací je těžké přijít na stage s něčím úplně novým. Přesto se podařilo několika speakerům doručit pro mě skvělou keynote i na „všední” témata, která měla vše od strategického pohledu, přes taktiku, až k příkladům exekuce z které si můžete opravdu něco odnést (například Neil Patel's Search Beyond Search).

Ale hlavně na WebSummitu je 70 000 skvělých lidí, zpravidla s velkou vášní pro to, co dělají, se kterými se můžete vzájemně velmi obohatit a přijít na nové nápady či inspiraci.

Ale… Uvidíme na Web Summitu příště? Upřímně? Ještě nevím.

Lokalise tool presentation — launch day

Chybělo vám něco, našli jste chybku (i mistr tesař se někdy utne), už nefunguje nějaký odkaz (stane se-opravím), máte nějaký konstruktivní feedback (tzn. pozitivní, ale i negativní)? Určitě dejte vědět. Budu rád za posun mých myšlenek.

--

--

We are here to make sense of your online activities.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Filip Mandik

Filip Mandik

13 Followers

Jsem otec od rodiny, který si potřebuje občas utřídit myšlenky v dnešním komplexním světě plným otázek, které rozhodně nemají jednu správnou odpověď.