En dag i flow

Morgon, dag, kväll, natt


Jag har en övertygelse om att ens morgon definierar hur dagen skall bli. Och hur dagen sedan förlöper hänger ihop med hur väl ens vardag överensstämmer med hur ens vision om ett bra liv skall se ut. Och ju mer harmoni mellan vardag och vision, desto bättre nattsömn kommer till dig.

Det handlar om prioriteringar. Gör jag rätt saker? Gör jag bra saker? Och de saker jag gör — gör jag dem bra och rätt?

I en tid när vi går mot mer osäkerhet, har vi värde av att lyfta fram en egenskap. Intuitionen. Och intuition behöver näring, energi, utrymme och växtmån.

Hela idén med denna bok är att guida och inspirera dig att få den dag som du vill ha. Men! Redan där börjar problemen för en del. Vi är ofta inte hundraprocentigt säkra på vad vi vill. I sökandet efter den autentiska, innersta viljan, är det i alla fall bäst att göra något än att göra inget, och känna efter längs med vägen.

Därför.

Låt oss dedikera detta första kapitel åt de ändringar du kan göra som lättare vaskar fram denna autentiska, innersta vilja, och bortom denna ger dig steg och vägledning till att förverkliga den. För samtidigt som obehag kommer av att leva i en tillvaro med ökad osäkerhet, öppnar samtidigt den ökade dynamiken upp för att du lättare kan forma just din framtid. Och att bygga grund — utifrån dig och ditt. Det enda långsiktigt hållbara.

I fyra avsnitt byggs detta kapitel upp med konkreta råd.

Din morgon.
Din dag.
Din kväll.
Din natt.


Detta är introduktionen till kapitel ett i boken “En liv i flow — Hur överleva, leva och berika sig i flödessamhället?” — kapitlet “En dag”. Läs mer om detta bokprojekt.