Eurovision Türkçe

Eurovision 2019 favori şarkılarım ve bu yıl yaşanacaklar üzerine

Image for post
Image for post

2019 yılı favorilerim (10'dan 1'e doğru sıralanmıştır)

Portekiz: Conan Osíris — Telemóveis

İsviçre: Luca Hänni — She Got Me

Kıbrıs: Tamta — Replay

Azerbaycan: Chingiz — Truth

İsrail: Kobi Marimi — Home

Fransa: Bilal Hassani — Roi

Hollanda: Duncan Laurence — Arcade

Rusya: Sergey Lazarev — Scream

İtalya: Mahmood — Soldi

İsveç: John Lundvik — Too Late For Love

Bonus: Ukrayna: Maruv — Siren Song

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store