Eurovision Türkçe

Eurovision 2019'un Ardından… Kazanan Hollanda: Duncan Laurence — Arcade

Image for post
Image for post

Gecenin yıldızları

Muhteşem performanslar

Beğendiğim performanslar

Yarı finallerde elenerek en çok şaşırtanlar

İsrail Protestoları

Image for post
Image for post

Özetliyorum.

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store