Eurovision Türkçe

Türkiyesiz Eurovision Şarkı yarışması başlıyor

Image for post
Image for post

RUSYA / DINA GARIPOVA — WHAT IF

DANİMARKA / EMMELIE DE FOREST — ONLY TEARDROPS

UKRAYNA / ZLATA OGNEVICH — GRAVITY

MOLDOVA / ALIONA MOON — O MIE

ALMANYA / CASCADA — GLORIOUS

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store