Evet Software Tech
Published in

Evet Software Tech

Read The Docs(Sphinx) için Özelleştirilmiş CSS Kullanımı

Dokümantasyon konusunu ele aldığımız geliştirme sürecinin bu bölümünde Read the Docs(Sphinx) ile harici css kullanımı konusunu ele alacağız.

Yapılandırma

İlk adım olarak _static/css yolu altına bir css dosyası oluşturalım.

Sonraki adımımızda bu css dosyamızı conf.py yapılandırma dosyamız aracılığıyla projemize tanıtalım.

İlk örnek olarak css kullanarak yukarıdaki örnek tablomuzdaki kaymayı giderelim. Tabi öncesinde örnek tablomuzun kodunu bir hatırlayalım.

Şimdi de tablomuza tight-table adında bir class ataması yapıyorum.

Class Ataması

Css dosyamız içerisine aşağıdaki tablo üzerindeki kaymayı giderecek olan kodlamamızı yapıyoruz.

Projemizi ayağa kaldırınca aşağıdaki sonuç ile karşılaşmış oluyoruz ve css yapılandırmamız ve kodlamamızın çalıştığını da teyit etmiş oluyoruz.

Oluşan html dosyamızı incelediğimiz zaman head tagları arasında custom.css dosyamızın ve tablomuza ilgili class’ın atanmış olduğunu gözlemleyebiliriz.

Farklı bir örnek olarak ta sayfamız örnek projemize hatırlarsanız eğer bir resim eklemiştik.

İşte tam olarak bu arkadaştan bahsediyorum. Bu resim üzerinde css kullanarak bir değişiklik yapalım ve benzer mantıkta bir resim dosyasına nasıl class ataması yaparız onu da görmüş olalım.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü şekilde class atamasını yapıyoruz ve ilgili css kodumuz da aşağıda görebilirsiniz.

Ve sonuç :

Benzer bir mantık ile javascript yapılandırmasını gerçekleştirip kullanabilirsiniz.

Bu makalemizde de temel olarak aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Keyifli kodlamalar.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store