Elveda 2020, görüşmeyelim bir daha…

Photo by Immo Wegmann on Unsplash

Çok uzun zamandır bu mecralara yazmıyordum. En son yazım Türkiye’deki Darbe girişiminin olduğu günmüş. Şimdi bakıyorum kendi doğum günümde bir manifesto yazmışım ve bir süre bu ortamlardan uzak duracağımı deklare etmişim. Hatta yazılarıma ara verirken aynen şu cümleyi kullanmışım:

Uzunca bir ara vererek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yazının başında da söyledim çok önemli bir sebep olmadığı sürece yazmayı düşünmüyorum.

4 yıldan fazladır o “çok önemli sebep” neredeyse yoktu ancak 2020'nin Mart ayı ile distopik bir filmin içine bodoslama girdik.

11 Mart 2020'den beridir Coronavirüslerin en yenisi ile pandemide yuvarlanıp duruyoruz. Benim de yakınlarımdan olsun, tanıdıklarımdan olsun kayıplarım oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.

Eminim hepimiz hastalığa sebep olan virüs olsun, tedavi yöntemleri olsun, dünyada ki süreç olsun, aşı olsun hemen her gün haber bombardımanına maruz kalıyoruz.

Hayatımızı çevrimiçi sistemlerde sürdürmeye, minimum derecede sosyalleşmeye, ağırlıklı olarak ev-iş-ev şeklinde yaşamaya, hatta bu yazıyı yazdığım gün olan 31 Aralık 2020 tarihinde toplam 80 saatlik bir sokağa çıkma yasağı içerisine girmek üzere olacağız.

Photo by Dimitry B on Unsplash

Bana göre pandemi sürecinin ortasını geçtik ve sonuna doğru ilerlemekteyiz. Aşı’nın yaygınlaşması ve uygulanması ile tahminlerime göre 2021'in Ağustos — Eylül aylarında kısa süreliğine de olsa maskeli olacağız ve 2021 sonu gibi de normal sosyal yaşantımıza devam edebileceğiz gibi görünmekte. Tabi extra kötü bir şey çıkmazsa.

2020 gerçekten herkes için berbat bir yıl olarak geçti. Hatırlamak istemediğim dönemler oldu. Psikolojiler alt üst oldu, evde tıkılıp kalmanın getirdiği içimizdeki “çıkarın beni buradan ulannn” yırtınmaları, hareketsiz ev yaşamında alınan gani gani kilolar, bunları vermek için evde yapılan egzersizler.

Özellikle çocuklar çok ters bir şekilde etkilendiler. Travmaları umarım az olur hepsinin.

Umarım yeni gelen yıl hepimize öncelikli olan şeyin SAĞLIK olduğunu göstermez ve hep aklımızda olur. Doğru, dengeli ve kaliteli gıda ile beslenmemizi sağlar, doğa ile daha yakın oluruz.

Uzun zamandır yazmayı düşünmediğim bu ortamlarda, hala da pek düşünmüyorum ne yalan söyleyeyim, pandemi sebebiyle en azından bir yeni yıl mesajı vermek istedim.

Bu vesile ile herkese mutlu, sağlıklı ve pandemisiz ve normal — sosyal yaşama adım attığımız harika bir 2021 diliyorum.

Unutmadan; eski normalimiz ne kadar uzak, hayal gibi geliyor di mi? Az kaldı o günlere…

Hayatı günü gününe keyifle yaşayalım…

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Evren YILDIZ

Evren YILDIZ

More from Medium

Social media helps understand sudden death in epilepsy

Speech Wellness

Winnie the Pooh is My Spirit Animal

How Anti-Vaxxers Talk