Huzur için…

evren-cover-sea-star-on-the-beach-at-sunset-2560x1600

Siz bu satırları okurken ben ufkun güzelliğine bakacağım, güneşin doğumunu ve batışını izleyeceğim. Nefes alacağım, yaprakların rüzgarda salınmasını izleyeceğim. . .

Hayatın koşuşturması içerisinde kısa süreliğine kendi içime döneceğim. Kendimle hesaplaşacağım. Eteğimdeki taşları bir kez daha dökeceğim.

Kısa süreliğine de olsa manevi olarak huzur duyacağım bir ara veriş olacak hayatın bu acı koşuşturmasına.

2 senedir buna gerçekten ihtiyacım vardı…

Görüşmek üzere…

holiday

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Evren YILDIZ

Evren YILDIZ

More from Medium

MIT’s theory on machine readable regulations is already a reality at Aptus.AI

20220212 Yucatan Lessons

Reverie: The Witches, Roald Dahl

Future Fusion Forthcoming