Big Brother & Small Sensor are watching you (1)

“De Britse bank Barclays heeft een nieuwe manier gevonden om in de gaten te houden of een bankier wel aan zijn bureau zit: hittesensoren” (bron: RTL Z, 22 augustus 2017).

De kastjes waren niet echt bedoeld om de bankiers in de gaten te houden maar moesten het management helpen bij het “optimaliseren van de kantoorindeling”. Analyse van de data zou de bank kunnen helpen bij kostenreductie door het beter benutten van flexplekken. The Daily Telegraph had ook dergelijke controledoosjes geïnstalleerd maar moest ze daar — na een storm van kritiek — direct weer verwijderen.

De bureausensor van http://www.occupeye.com/

Ik deed eens rondvraag in onze experTeasers Group wat men hiervan vond. De meningen varieerden van: “ik zou wel verbaasd zijn als deze kastjes onaangekondigd geïnstalleerd werden” tot: “m’n baas zou die sensor terugkrijgen van me…in z’n neus!”.

Het leidde tot een levendige discussie waarin werd gezegd dat er nog steeds bedrijven zijn waar mensen moeten klokken en dat bepaalde bedrijven bijhouden hoeveel tijd medewerkers zijn ingelogd op het netwerk, of haar mensen in de gaten houdt met camera’s. Ik moest denken aan Theorie X en Y van McGregor:

Theorie X en Y zijn twee mensbeelden over het functioneren van mensen in een organisatie in een theorie die door Douglas McGregor in 1960 werden beschreven in zijn boek The Human Side of Enterprise. In deze theorie koppelt hij typische opvattingen over veronderstelde kenmerken van medewerkers aan de wijze waarop ze gemotiveerd moeten worden. In theorie X stuurt een manager zijn medewerkers aan door middel van opdrachten en controle daarop, terwijl de manager in theorie Y zich richt op consensus en participatie. Dit zou volgens McGregor zowel voor bedrijf als voor medewerker voordelig zijn. Voor de medewerker omdat het werk meer plezier en bevrediging oplevert en voor het bedrijf omdat het meer uit de werknemer kan halen door de uitoefening van verbeelding, vindingrijkheid en creativiteit bij het oplossen van organisatorische problemen. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_X_en_theorie_Y

Theorie X komt (gelukkig) sinds de jaren ’60 bijna niet meer voor in onze westerse maatschappij maar dit soort controle-sensors doen er wel aan denken toch? Mijn standpunt:

Werkgevers doen er verstandig aan om zeer terughoudend te zijn met de inzet van sensoren — of andere moderne middelen — die het vertrouwen van haar werknemers zou kunnen schaden. Inzet is pas raadzaam als de voordelen ruim opwegen tegen de nadelen. En die afweging moet zorgvuldig en vooraf gemaakt worden… vanuit alle perspectieven en samen met alle betrokkenen.

Eigenlijk gaat het niet om de sensor maar welke informatie je ermee verzamelt en wat je er vervolgens mee doet. Een van onze leden kreeg een SMSje van Hello Fresh dat zijn box over drie minuten door Ilse bezorgd zou worden en dat kon hij volgen via Google Maps. Bij aankomst vroeg hij Ilse wat ze daarvan vond: “Geen probleem hoor, ik mag van mijn baas tussendoor gewoon even een boodschap doen als ik de box bezorgd heb!”.

Op 31 augustus 2017 valt m’n oog op een persbericht met de titel: “Sony kondigt slimme kantooroplossing Nimway aan”. “Nimway is een innovatieve oplossing om eenvoudig en effectief een vergaderruimte te reserveren en collega’s te lokaliseren”. Collega’s te lokaliseren?! Ik zie de managementrapportages al voor me: “Mevrouw X heeft deze week 7,45% van haar tijd op het toilet doorgebracht en 4,89% van haar tijd met Meneer Y… in de kopieerruimte”…

Het vinden van een lege vergaderzaal leek me dan wel weer handig.

Welkom in de Sensor Society.

Theo van de Kamp

Mede-oprichter experTeasers Group

experTeasers Group is een op WhatsApp gehost platform, waar (on)gelijkgestemden elkaar treffen voor het wisselen van ideeën, standpunten en inzichten op het gebied van media, marketing, communicatie, innovatie, organisatie en ondernemerschap. Daarmee wordt niet alleen ingezet op het delen van informatie, maar kan juist de wisseling van standpunten of de toets van anderen leiden tot beter resultaat. experTeasers Group nodigt uit tot dialoog, voedt het gesprek en inspireert tot gedachtenvorming buiten de eigen kaders. Anders, beter, blijvend.

Like what you read? Give Theo van de Kamp a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.