In 2018 verandert er he-le-maal niets

Bron: Loesje

Elke keynote. Elke presentatie. Elk verhaal.

Veranderingen. De wereld verandert. De consument verandert. En we moeten inspelen op de veranderingen. Want anders…

Ik heb echt enorm goed nieuws voor jullie: in 2018 verandert er he-le-maal niets!

Ja, een kleine vreugdekreet is hier gepast en geoorloofd.

We gaan even een jaartje stilstaan met z’n allen.

Even alles bij het oude.

Het is prima zo.

Dit is het. Hier doen we het mee.

Er komt geen nieuwe iPhone.

Geen nieuwe automodellen of computers.

Geen nieuwe productintroducties in de supermarkt. Die staat al bomvol. Keus genoeg!

Er komen geen nieuwe kledingcollecties uit in de lente, de zomer, de herfst en de winter.

Het aanbod van Spotify blijft ongewijzigd.

Geen nieuwe films bij Netflix.

FIFA19 wordt overgeslagen.

Websites blijven exact zoals ze zijn. Er is geen nieuwe content nodig.

Voetballers blijven bij hun club. No transfers.

De NS laat haar dienstregeling voor wat ie is.

Geen nieuwe Boeings.

Of geneesmiddelen.

De prijzen blijven gelijk.

Er worden geen aandelen verhandeld op de beurs en alle koersen blijven gelijk.

Niemand verandert van baan.

Huizen worden niet verbouwd.

En zelfs je meubels in huis blijven op hun plek.

Voel je al een beetje rust over je heen komen? Of word je er juist onrustig van en denk je, WTF dat kan helemaal niet!

Stel dat je maar 3 veranderingen zou mogen kiezen in 2018? Welke zouden dat zijn?

Ow ja, Sinterklaas komt in 2018 aan in Dokkum. Net als in 2017.

Theo van de Kamp

Mede-oprichter experTeasers Group

experTeasers Group is een op Slack.com gehost platform, waar (on)gelijkgestemden elkaar treffen voor het wisselen van ideeën, standpunten en inzichten op het gebied van media, marketing, communicatie, innovatie, organisatie en ondernemerschap. Daarmee wordt niet alleen ingezet op het delen van informatie, maar kan juist de wisseling van standpunten of de toets van anderen leiden tot beter resultaat. experTeasers Group nodigt uit tot dialoog, voedt het gesprek en inspireert tot gedachtenvorming buiten de eigen kaders. Anders, beter, blijvend.

Like what you read? Give Theo van de Kamp a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.