Scrum: gouden ei of lege huls?

Je kunt gerust stellen dat scrum aan populariteit wint. En terecht! Ik geloof heel sterk in het toepassen van zowel Scrum IT als Non It. De voordelen zijn legio. Het werk wordt overzichtelijker en beheersbaarder met scrum omdat je het in korte behapbare stukken opdeelt (zogenaamde sprints). Een scrumteam is samengesteld op basis van de diverse kwaliteiten die voor een project nodig zijn. Dit verhoogt de betrokkenheid en relevantie van iedereen in het team. Ook krijg je pijnpunten snel in beeld, bevorder je kennisdeling, krijg je continue feedback van externe en/of interne stakeholders en ligt de resultaatverantwoordelijkheid bij het totale team.

Al met al zijn dit ingrediënten voor een manier van werken die energie verhogend werkt en veel vergaderingen overbodig maakt. Een uitkomst dus voor bedrijven waar amper tijd is om tussen de vergaderingen door te eten, naar het toilet te gaan, actiepunten op te schrijven laat staan deze actiepunten uit te werken.

Alle lof dus voor de keuzes om met scrum te gaan werken. Maar… beste lezers, scrum is een hulpmiddel met een aantal stappen waar goed over is nagedacht. Het is geen ‘traditioneel projectmanagement met een hippe naam’ of een ‘doel’. Soms lijkt het wel alsof scrum het toverwoord is waardoor de zon vanzelf gaat schijnen. Als je belangrijkste concurrent veel succes boekt met scrum, wil dat niet zeggen dat dit voor jouw situatie ook de oplossing is. Geloof me: ik heb al heel wat stapelwolken voor de zon zien komen…

Mijn advies is om projecten alleen te scrummen als je te maken hebt met een dynamische omgeving en/of met veel onzekere factoren. Ook pleit ik ervoor dat je weet hoe je scrum toepast. Dus niet zomaar een eerdere projectmanager ‘product owner’ maken en dan verwachten dat het wel goed komt. Om maar een concreet voorbeeld te noemen waar het regelmatig fout gaat. Een combinatie van projectmanagementtechnieken toepassen in één en hetzelfde bedrijf kan een prima strategie zijn.

Het allerbelangrijkste advies lijkt een open deur maar is en blijft cruciaal. En dat is de mens. Als de juiste mensen, kwaliteiten, samenwerking, communicatie en openheid bij elkaar worden gebracht helpt de juiste methodiek. De juiste methodiek alleen maakt niet het verschil!

Hoe kijk jij naar de toepassing van scrum? Zit er een aap op de rots? Is dit het leergeld om te ontdekken hoe we onze oude systemen kunnen transformeren? Alvast bedankt voor je mening.

Edith Brouwer-Schreurs

Lid experTeasers Group

experTeasers Group is een op WhatsApp gehost platform, waar (on)gelijkgestemden elkaar treffen voor het wisselen van ideeën, standpunten en inzichten op het gebied van media, marketing, communicatie, innovatie, organisatie en ondernemerschap. Daarmee wordt niet alleen ingezet op het delen van informatie, maar kan juist de wisseling van standpunten of de toets van anderen leiden tot beter resultaat. experTeasers Group nodigt uit tot dialoog, voedt het gesprek en inspireert tot gedachtenvorming buiten de eigen kaders. Anders, beter, blijvend.

Like what you read? Give Edith Brouwer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.