Huur je 4 MacGyvers in, of het A-team?

20 jaar geleden kon een one man band nog een geweldige website maken, vandaag de dag heb je meer expertise nodig dan één persoon kan bieden. Maar een verzameling specialisten is nog geen succesvol team.

Websites maken is een teamsport geworden

Kennis van HTML, handigheid in Photoshop, een beetje smaak en wat gezond verstand. Dat was alles wat ik nodig had voor de eerste websites die ik maakte. Best handig, want ik kon dus alles alleen af.

Flashforward naar 2017. Ontwerpen en programmeren zijn geëxplodeerd in informatie architectuur, UX design, visueel ontwerp, front end en back end programmeren, API interfaces. En de toolbox voor een succesvolle website bevat daarnaast copywriting, SEO/SEA, business strategie, logaritmes bouwen, videoproductie, social media en programma management.

Het moet ook steeds sneller. Time to market is essentieel, agile het devies. Dus even noteren: ook product owners en scrum masters nodig. En of je nu scrumt of op een andere manier je site maakt: websites maken vraagt om een ingespeeld team.

Wat maakt je een goed team?

Denk eens aan sportteams waar je in speelde. Wat is het verschil tussen een groep spelers en een geoliede machine?

 • De bal overspelen voordat iemand zichzelf vastloopt.
 • De opstelling omgooien om niet voorspelbaar te worden voor de concurrentie.
 • Én artiesten én buffelaars opstellen.
 • De clubeigenaar ook eens in de kleedkamer laten komen.
 • Naar voren stappen als iemand valt — en ‘m overeind helpen.
 • Samen het veld in—tenzij je een estafette rent.
 • Met de teambus naar de presentatie.
 • Elkaar op een positieve wijze wijzen op fouten.
 • Teamleden wisselen voordat ze moe of ongeïnspireerd raken.
 • Beseffen dat jij het bent die op het veld staat, niet de coach of trainer.
 • Vroeg nieuwe talenten scouten.
 • Toekijken leuk maken voor de mensen die de rekening betalen.
 • Het nog leuker maken om samen in het veld te staan.
 • De finish of overwinning vieren — al is het maar door samen een banaan te eten.
 • Een afscheidswedstrijd organiseren voor een teamlid dat vertrekt.

Expertise is belangrijk, samenwerking cruciaal

Kijk nog eens naar bovenstaande lijstje kwaliteiten. Hoeveel is kennis, en hoeveel samenspel? Juist. Bereik je dat door 4 MacGyvers in te huren en op een teambuildingdag te sturen? Of kan je beter meteen het A-team erbij roepen?

In de serie Agency scenes deelt strateeg Martijn van der Heijden van ontwerpbureau Fabrique herkenbare ervaringen, observaties en anekdotes. Met dit keer dank voor oud-collega Marcel de Jong voor het bedenken van het ‘banaanmoment’ om een succes te vieren.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.