Onderzoek: IoT tegen de digitale onrust

Astrid Poot
Oct 17 · 4 min read

Bij Fonk ontwerpen we digitale toepassingen. Maar we zijn geen fanboys en -girls; we zijn kritisch. Want veel technische vernieuwingen voelen koel of ongeïnteresseerd: ik snap echt niet waarom er geen usb poort meer op mijn nieuwe Apple laptop zit. Of overbodig! Ik kan echt wel zelf even met een lijstje naar de supermarkt.

Niet alles alles is een probleem dat je met tech op kunt lossen.

Tegelijk volgen we wat er gebeurt met argusogen, en raken we wel degelijk opgewonden van bijvoorbeeld IoT. De grote vraag is dus: wat doen we ermee?

Drie vragen

Ik denk dat er in het verzinnen van technologie drie vragen belangrijk zijn.

  • Helpt het?
  • Stuurt het?
  • Bestuurt het?

Helpt het?

Techniek en ontwerp moet het voor de wereld beter maken, anders heeft het geen bestaansrecht. Als je gebruiker vindt dat wat je hebt gemaakt helpt, zit je goed.

Stuurt het?

Als ontwerper heb je macht; je kunt dingen zo bedenken dat mensen een kant op worden gestuurd.

  • Vaak is dat niet zo positief. Ik vind de standaard upsell bij Coolblue bijvoorbeeld best in my face. Ook omdat ik er best vaak op in ga.
  • Maar tegelijk vinden veel mensen het fijn als hun Fitbit een seintje geeft als je even moet gaan lopen.

Dus: sturen is alleen goed als het op verzoek van de gebruiker is, met een doel dat voor de gebruiker positief is en dat de gebruiker het doorziet en snapt.

Bestuurt het?

De ontwerper kan ook systemen bedenken waarmee mensen bestuurd worden. Dat vinden wij nooit goed. Je moet geen mensen willen besturen. Dat het kan, betekent niet dat je het ook moet doen.

Om de vragen en de antwoorden nog beter te begrijpen doen we experimenten. Het nieuwste experiment is Blok.

Blok!

Zoals gezegd houden we van IoT. We vinden het spannend dat er objecten bestaan die doordat ze verbonden zijn tot leven kunnen komen.

En we zien een aantal trends:

  • Er zijn ontzettend veel meditatie achtige apps op onze telefoons: we hebben de behoefte te ontspannen en meer mindful te zijn.
  • We worden van schermen onrustig: scherm-afleiding is heel algemeen en maakt ons niet gelukkig.

Met Blok willen we uitzoeken of we een slim IoT device kunnen maken, dat zacht en persoonlijk voelt, waarmee mensen kunnen ontspannen maar zonder scherm. Een zacht half doorschijnend blok dat lekker voelt en licht en geluid kan maken. Denk een adem-ritme blok dat je helpt tot rust te komen, denk een fijn bos blok dat licht en geluid van een bos voor je speelt, denk combineerbare blokken waar je mee kunt spelen zonder doel.

We zijn hands-on mensen dus we hebben maar meteen een blok gegoten, met een Adafruit Circuit Playground Express erin.

En terwijl we dat deden hebben we vier niveaus van complexiteit bedacht. Die willen we graag aan jullie voorleggen.

Blok 1: het eenvoudige blok

Het eenvoudige blok kan maar één ding. Niets aan in te stellen, niets aan te veranderen. Geen IoT concept dus eigenlijk. Maar wel lekker duidelijk.

Blok 2: het aanpasbare blok

Bij het aanpasbare blok komt een app waarmee je hem kunt instellen. Het blok heeft maar één functie, maar je kunt wel je voorkeuren aangeven.

Blok 3: het diverse blok

Een leeg blok, waar je de functies op kunt laden. Via een app kies je wat je blok moet doen, en wat jouw instellingen zijn.

Blok 4: het superslimme blok

Het slimme blok doet het voor jou. Hij trekt data uit jouw agenda, Spotify, je Fitbit en andere software die weet wat jij doet. En daar reageert ‘ie op. Drukke dag? Eerst even rustig ademen. Slome dag? Even wat energie erin. Je hoeft niets te doen, Blok weet wat goed voor je is.

Alle vier blokken hebben hun voor- en nadelen.

Wat is goed?

Op een schaal staan ze hier:

We willen graag dat jullie meedenken. Is denken in zo’n schaal handig? Want iedereen wil waarschijnlijk iets anders. Waar zit jij op deze schaal, wat is -dus-voor jou een fijn blok, en welke is te saai of gaat wellicht te ver?

Laat het ons weten: astrid@familievanfonk.nl

Met de groeten van Bart, Niels en mijzelf.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

Astrid Poot

Written by

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade