Waarom natuur voor kinderen onmisbaar is. En andersom!

Derk Zijlker
Apr 28, 2017 · 8 min read
Foto: Derk Zijlker

Waarom het niet lukt?

Foto: Verstedelijking, Barcelona — Derk Zijlker

Kinderen lijden aan het ‘natuurtekortsyndroom’

Foto: Wilde Westen, Amsterdam — Derk Zijlker

Weg met het natuurtekortsyndroom!

Scholen kunnen bijdragen

Foto: http://www.natuurwijs.nl/blog/natuurwijs-is-je-verbinden-met-natuur-ook-in-de-stad
Foto: Gezond schoolplein — https://www.ivn.nl/gezondeschoolpleinen

Families maken het verschil

Foto: Aanleg groene dakpark in Rotterdam

Een frisse blik op de toekomst

Foto: De natuur in — Derk Zijlker

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

Derk Zijlker

Written by

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.