Cars 3

Spelen met autootjes

I decide when I’m done

Toen Pixar in 2006 het eerste deel van deze reeks op ons losliet, was ik wel gecharmeerd door de sprekende autootjes en het raceverhaal. Ook Takel (met de stem van Urbanus) vond ik een bijzonder genietbaar (en grappig) personage. Het is misschien niet de meest hoogstaande cinema, maar het zag er allemaal fantastisch uit en ik leefde uiteindelijk wel mee met de avonturen van Bliksem en ‘zijn’ Sally. Het tweede deel was een stuk minder van niveau, maar toch besliste Pixar om nog een derde deel te maken. Gelukkig maar misschien, want dit deel is toch net iets beter dan het vorige.

De personages uit de vorige films zijn wat naar de achtergrond verschoven, maar we maken kennis met een heleboel nieuwe personages: Cruz Ramirez, Smokey en Jackson Storm zijn er daar een paar van. Bliksem McQueen staat al jaren aan de top, maar wordt nu toch stilaan bijgebeend door een aantal jonge auto’s, met Jackson Storm op kop. Niemand kan aan de top blijven, maar Bliksem wil daar niet aan toegeven en besluit om nog één jaar door te gaan, nadat hij een nieuwe sponsor en een jonge trainster gevonden heeft. Maar dan leert hij een wijze les: misschien is het beter om zelf trainer te worden dan langzaamaan vergeten te worden op de piste zelf…

Jackson Storm en Lightning McQueen

Zoals steeds bij Pixar ziet de film er fantastisch uit. Er zit een mooie moraal in het verhaal en de humor is nog steeds overduidelijk aanwezig. Alweer geen hoogstaande cinema, maar zeker genietbaar als tussendoortje.

Regie: Brian Fee

Met: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper, Armie Hammer & Bonnie Hunt

Like what you read? Give Kurt Velghe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.