La Barca

Samen onderweg

In ‘La Barca’ van het Spiegeltheater nemen acht mensen een boot naar… nergens. Samen zijn ze onderweg en vertellen elkaar hun grootste angsten en verlangens. Marieke De Maré schreef en regisseerde dit stuk voor het Spiegeltheater. Samen met het Roeselaars Kamerkoor brengen zij voor u dit muzikaal verteltheater. De mooie dictie kan echter niet verhullen dat het stuk weinig cohesie kent en uiteindelijk nergens heen leidt.

Jo Ballyn

Allemaal in hetzelfde schuitje

Hij die zich de schipper noemt, neemt zeven mensen mee op zijn boot: iemand die niemand heeft, een jonge neurobioloog, een operazangeres, een vrouw die het belangrijkste altijd vergeet, de pas afgestudeerde die twijfelt, de mooiste en de vrouw met het knobbeltje in haar nek. Onderweg blijkt dat ze allemaal wel op zoek zijn naar iets, naar hoop… Maar ze zijn bang, bang van zichzelf, bang van het leven. Ze hebben enkel nog elkaar. Zitten we niet allemaal op dezelfde boot?, vraagt de schrijfster zich af.

Het koor simuleert regen

Het stuk bestaat eigenlijk uit een opeenvolging van korte scènes, onderbroken door het koor. En dat levert bij momenten leuke beelden op en bijzonder mooie zangstonden. Zo is de scène waarin ze allemaal samen naar een walvis kijken van een ongeziene schoonheid. De manier waarop het koor regen simuleert en de daaropvolgende ‘verdrinkings’scène doen je met open mond naar het podium staren.

De voorstelling mist cohesie

De puzzelstukjes zijn goed en mooi, maar die vormen geen perfecte puzzel. De acteurs laten zien en horen dat zij heel wat in hun mars hebben. Alleen mist de voorstelling samenhang en heb je het gevoel dat je een goed eindexamen van een kunstacademie te zien krijgt. Het koor laat zich echt wel van haar beste kant horen en laat zien tot wat het in staat is. Een creatie met nogal wat potentie, maar helaas komt dat te weinig naar boven tijdens de voorstelling zelf.

Regie: Marieke De Maré

Met: Jo Ballyn, Lieve Bruynooghe, Wim Perneel, Katia Ostyn, Maria Maddens, Justine Deraeve, Fien Lepoudre & Shirley Sintobin

Like what you read? Give Kurt Velghe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.