Blockchain – trender og nye businessmodeller

Irina Brun
Feb 5, 2019 · 7 min read

Nye måter å samarbeide på, distribuere verdier og ta vare på din identitet.

Media elsker å skrive om krypto og blockchain om dagen, men formidlingen blir ofte ensidig og lite fordelaktig for teknologien. Ingen er nå i tvil om at denne teknologien i dagens form misbrukes av kriminelle, har høyt energiforbruk, og åpner for spekulasjoner på krypto-verdi.

Det er allikevel en hel verden av muligheter som ofte blir utelatt. Blockchain-teknologien har sparket i gang en del trender, og jeg ønsker å utforske disse trendene sett fra business og produktutviklings-perspektiv.

Trendene under spiller godt sammen og utgjør grunnlaget for Web 3.0 – en ny måte å kommunisere og distribuere verdi på. Disse kommer til å bringe en del endringer i eksisterende businessmodeller i framtiden og er viktig å holde øye med.

1. Tokenisering

Tokens kan være unike (Non-fungible token), som et konkret objekt, for eksempel en bil med et unikt bilnummer, eller kinobillett med konkret plassering. Disse tokens kan det bare være én av og de kan ikke deles i mindre biter. Tokens kan også være like, for for eksempel 1 norsk krone, som er alltid lik seg selv i verdi og kan deles i mindre biter av seg selv – øre.

Du vil finne tokens overalt i blockchainverden. Ether og CryptoKitties er eksempler på tokens som allerede eksisterer på blockchain. Men potensialet er ubegrenset – fysisk eller digital eiendom, en rettighet og identitet er bare noen få eksempler. Tokens kan byttes mot hverandre eller andre verdier og tjenester, og på denne måten danne et eget kommersielt økosystem.

2. Skifte i dataeierskap

Med dette skiftet blir dagens businessmodeller fort utdatert, da fokuset går fra organisasjon over til person. Selskaper må bygge nye produkter som baserer seg på “lånt” data, ofte med zero-knowledge proofs i bunn. Disse produktene må finne balanse mellom inntekt for selskapet og verdi for brukere. Det blir enklere for brukere å ta med sine data og gå over til en konkurrent om balansen blir for skjev eller brukeren ser antydning til misbruk.

På vei til full implementasjon av denne trenden, har de mest bevisste brukerne allerede mulighet til å beskytte seg mot for mye datainnsamling. I dag finnes det både søkemotorer (eks: Startpage, DuckDuckGo) og nettlesere (eks: Tenta, Brave, Tor) som tilbyr brukerne beskyttelse med høy sikkerhet og anonymitet på nett.

3. Mer rettferdige businessmodeller

Blockchain, med mulighet for mikrobetalinger i krypto/tokens, gjør det mulig å premiere brukere for å dele sine data eller å bruke sin tid og oppmerksomhet. I dag er det organisasjonene som tjener på å vise reklame, men i framtiden vil brukeren også få en del av betalingen. BAT – Basic Attention Token som er integrert i Brave nettleseren er et eksempel på slik belønning.

I tillegg til reklame, kan brukere også få betalt for å bli kontaktet av hodejegere, få tilsendt spam, eller velge å selge sine data på datamarkedsplasser (eks: Datum, Wibson, Streamr). Det blir enklere å få lønn for å skape verdi og produsere innhold som blogg, video, bilder osv. som distribueres på spesialiserte plattformer (eks: Opus, SingularDTV, Everpedia).

4. Integrert betaling

Det finnes nå flere varianter av “stable coins” – kryptovaluta som har stabil verdi over tid. Noen av disse har sin verdi tett koblet til tradisjonell valuta /fiat – f.eks. USD, EUR eller NOK. Det er lett å se at stable coins spiller viktig rolle i å kunne tilby trygge betalinger for websystemer og øke brukeradopsjon av blockchain.

5. Global desentralisert identifisering

I dag er det flere initiativer innen global desentralisert identitet. Det er brukeren selv som blir eier av identiteten, og ingen kan sperre eller fjerne den. Den kan fungere på alle systemer i hele verden og er ofte koblet til smarttelefon. Uport, Civic og Sovrin er de mest kjente løsningene som har kommet langt i sin implementasjon.

6. Desentralisert kryptert lagring

7. Samfunnsansvar og miljø – blockchain “for good”

Det er fantastisk å se at flere små og store selskaper ser nye måter å løse miljø og samfunnsproblemer på med blockchainteknologi. Her er det også noen norske aktører som jobber hardt for å forbedre verden, for eksempel Empower, som jobber for å fjerne plastforurensning, eller Diwala som ønsker å hjelpe flyktninger til å komme i arbeid.

Ny web - et kommende skifte

Blockchainteknologi kommer på riktig tidspunkt til en økende bevissthet og skifte i brukerforventninger i forhold til personvern og bærekraft.
Flere av de som har vært med på å skape internett slik det er i dag, har allerede engasjert seg i visjonen for ny web:

  • Tim Berners-Lee, mannen som introduserte World Wide Web / Internett til verden, har nå startet prosjektet Solid som satser på å omforme dagens internett og gi makten tilbake til brukerne.
  • Brendan Eich, skaperen av JavaScript og med-grunnlegger av Mozilla, leder nå utviklingen av Brave – sikker, privat og rask nettleser. Brave blokkerer alt reklame men gir brukerne mulighet til å tilby sin oppmerksomhet mot belønning i form av tokens.
  • Larry Sanger, en av grunnleggere av Wikipedia, er med på å lage konkurrent til wikipedia på blockchain, Everipedia.

Lyst til å høre mer om kommende trender?
Oslo Blockchain Dag har DemTech som årets tema – ” democratizing technologies and sustainable business development”.

Bør selskaper investere i blockchain-kompetanse?

Blockchain-teknologi i dag har fremdeles mange utfordringer. Disse blir adressert og forsøkt løst av mange team rundt i verden. Bør man vente til de er løst før man fordyper seg i blockchain? Eller bør man investere i bedre forståelse og utforske nye forretningsmodeller allerede nå? Det blir opp til hvert enkelt selskap å vurdere.

Hva med FINN?

Har du forslag til hva FINN kan gjøre med blockchain, eller bare lyst til å snakke om hvordan blockchain vil påvirke digitale markedsplasser – ta kontakt!

FINN.no Blog – Product, Design, and Tech

Posts from the people building the world’s greatest…

FINN.no Blog – Product, Design, and Tech

Posts from the people building the world’s greatest marketplace

Irina Brun

Written by

Developer and blockchain enthusiast

FINN.no Blog – Product, Design, and Tech

Posts from the people building the world’s greatest marketplace