Blockchain – trender og nye businessmodeller

Irina Brun
Feb 5, 2019 · 7 min read

Nye måter å samarbeide på, distribuere verdier og ta vare på din identitet.

Media elsker å skrive om krypto og blockchain om dagen, men formidlingen blir ofte ensidig og lite fordelaktig for teknologien. Ingen er nå i tvil om at denne teknologien i dagens form misbrukes av kriminelle, har høyt energiforbruk, og åpner for spekulasjoner på krypto-verdi.

Det er allikevel en hel verden av muligheter som ofte blir utelatt. Blockchain-teknologien har sparket i gang en del trender, og jeg ønsker å utforske disse trendene sett fra business og produktutviklings-perspektiv.

Trendene under spiller godt sammen og utgjør grunnlaget for Web 3.0 – en ny måte å kommunisere og distribuere verdi på. Disse kommer til å bringe en del endringer i eksisterende businessmodeller i framtiden og er viktig å holde øye med.

Den første trenden jeg vil nevne er måten vi distribuerer verdi på: en token. Tokens er en måte å representere noe digitalt – en gjenstand, eiendel, eller til og med tiden og oppmerksomheten til en person.

Tokens kan være unike (Non-fungible token), som et konkret objekt, for eksempel en bil med et unikt bilnummer, eller kinobillett med konkret plassering. Disse tokens kan det bare være én av og de kan ikke deles i mindre biter. Tokens kan også være like, for for eksempel 1 norsk krone, som er alltid lik seg selv i verdi og kan deles i mindre biter av seg selv – øre.

Du vil finne tokens overalt i blockchainverden. Ether og CryptoKitties er eksempler på tokens som allerede eksisterer på blockchain. Men potensialet er ubegrenset – fysisk eller digital eiendom, en rettighet og identitet er bare noen få eksempler. Tokens kan byttes mot hverandre eller andre verdier og tjenester, og på denne måten danne et eget kommersielt økosystem.

En annen trend som vokser raskt nå er et skifte i hvem som eier data. Dagens internett er høyt monopolisert og domineres av private aktører. Brukere har lite til ingen kontroll over hva som samles om dem og hvordan disse dataene blir brukt. I dag er det selskaper som samler og eier det meste av data, men i framtiden blir det mer og mer vanlig at brukeren selv eier sine data, lagrer de og styrer tilgang til de. Tilgangen kan også trekkes tilbake ved mistillit.

Med dette skiftet blir dagens businessmodeller fort utdatert, da fokuset går fra organisasjon over til person. Selskaper må bygge nye produkter som baserer seg på “lånt” data, ofte med zero-knowledge proofs i bunn. Disse produktene må finne balanse mellom inntekt for selskapet og verdi for brukere. Det blir enklere for brukere å ta med sine data og gå over til en konkurrent om balansen blir for skjev eller brukeren ser antydning til misbruk.

På vei til full implementasjon av denne trenden, har de mest bevisste brukerne allerede mulighet til å beskytte seg mot for mye datainnsamling. I dag finnes det både søkemotorer (eks: Startpage, DuckDuckGo) og nettlesere (eks: Tenta, Brave, Tor) som tilbyr brukerne beskyttelse med høy sikkerhet og anonymitet på nett.

Med tilgang til mange brukere, blir noen få organisasjoner akkumulatorer av brukerdata og markedsinnsikt. Deres funksjon blir da å være mellomledd i kommunikasjon med brukeren (f.eks. nyheter og reklame) eller operere som datamarkedsplass, dvs. selge data om sine brukere. Begge disse kan generere gode inntekter for disse selskapene og lite verdi for brukerne som har gitt sine data. Vi har mye tillit til de norske aktørene og det norske markedet, men internett har ingen grenser og det som gjelder Norge gjelder ikke nødvendigvis resten av verden.

Blockchain, med mulighet for mikrobetalinger i krypto/tokens, gjør det mulig å premiere brukere for å dele sine data eller å bruke sin tid og oppmerksomhet. I dag er det organisasjonene som tjener på å vise reklame, men i framtiden vil brukeren også få en del av betalingen. BAT – Basic Attention Token som er integrert i Brave nettleseren er et eksempel på slik belønning.

I tillegg til reklame, kan brukere også få betalt for å bli kontaktet av hodejegere, få tilsendt spam, eller velge å selge sine data på datamarkedsplasser (eks: Datum, Wibson, Streamr). Det blir enklere å få lønn for å skape verdi og produsere innhold som blogg, video, bilder osv. som distribueres på spesialiserte plattformer (eks: Opus, SingularDTV, Everpedia).

Det er relativ enkelt å integrere betaling i krypto og tokens i webløsninger. Og det er også gratis for selskaper å tilby direkte betaling i krypto, ingen behov for å dele prosent av transaksjoner med eksterne betalingstjenester. Utfordringen og grunnen til at ikke flere systemer tar det i bruk i dag er at det er for få folk som eier krypto for p2p og escrow-betalinger, og at verdien på kryptovaluta er for ustabil.

Det finnes nå flere varianter av “stable coins” – kryptovaluta som har stabil verdi over tid. Noen av disse har sin verdi tett koblet til tradisjonell valuta /fiat – f.eks. USD, EUR eller NOK. Det er lett å se at stable coins spiller viktig rolle i å kunne tilby trygge betalinger for websystemer og øke brukeradopsjon av blockchain.

I dag er det mange tjenester hvor du kan logge på med konto fra sosiale medier, f.eks. Facebook, Twitter eller LinkedIn. Behovet er absolutt reelt – man ønsker ikke å lage hundrevis av kontoer, én for hver tjeneste man bruker på nett. Utfordringen er at nå er det sosiale medier som kontrollerer inngangen til din identitet på eksterne tjenester. Hvis en av disse mediene blir lagt ned, eller sperrer din konto, blir du utestengt fra alle tjenester hvor du brukte sosiale medier som pålogging, eller må bruke tid til å rekonfigurere dem til en annen påloggingsmåte.

I dag er det flere initiativer innen global desentralisert identitet. Det er brukeren selv som blir eier av identiteten, og ingen kan sperre eller fjerne den. Den kan fungere på alle systemer i hele verden og er ofte koblet til smarttelefon. Uport, Civic og Sovrin er de mest kjente løsningene som har kommet langt i sin implementasjon.

Det som er lagret på blockchain forblir der så lenge blockchain lever. Det er foreløpig ingen oppskrift i hvordan man implementerer GDPR i en desentralisert verden, men vi vet at personlig data kan ikke lagres på public blockchains. Det betyr at det er som oftest behov for annen lagring enn selve blockchain – sentraliserte systemer kan også dra nytte av denne måten.

Trendene over, hver for seg eller i kombinasjon, gjør det mulig å se nye måter å løse dagens samfunns- og miljøproblemer. Dette i seg selv danner en ny trend hvor man bruker blockchain til noe bra. Hjelpe flyktninger å etablere seg, hindre finansiering av krig med bloddiamanter, verifisere sannhet av nyheter, rydde opp i forsøplingen, distribuere solenergi eller bare åpne for umiddelbar og transparent finansiell hjelp til rammede områder.

Det er fantastisk å se at flere små og store selskaper ser nye måter å løse miljø og samfunnsproblemer på med blockchainteknologi. Her er det også noen norske aktører som jobber hardt for å forbedre verden, for eksempel Empower, som jobber for å fjerne plastforurensning, eller Diwala som ønsker å hjelpe flyktninger til å komme i arbeid.

Ny web - et kommende skifte

Mange av trendene over er i tidlig fase, men som det meste i dagens teknologiske virkelighet har de potensiale til å vokse i eksponensielt tempo. Når disse tas i bruk for fullt, gjerne kombinert med AI, VR og IoT, vil de bringe fram en helt ny måte å bygge forretninger på. Dagens webløsninger blir nødt til å tilpasse seg de nye modellene.

Blockchainteknologi kommer på riktig tidspunkt til en økende bevissthet og skifte i brukerforventninger i forhold til personvern og bærekraft.
Flere av de som har vært med på å skape internett slik det er i dag, har allerede engasjert seg i visjonen for ny web:

  • Tim Berners-Lee, mannen som introduserte World Wide Web / Internett til verden, har nå startet prosjektet Solid som satser på å omforme dagens internett og gi makten tilbake til brukerne.
  • Brendan Eich, skaperen av JavaScript og med-grunnlegger av Mozilla, leder nå utviklingen av Brave – sikker, privat og rask nettleser. Brave blokkerer alt reklame men gir brukerne mulighet til å tilby sin oppmerksomhet mot belønning i form av tokens.
  • Larry Sanger, en av grunnleggere av Wikipedia, er med på å lage konkurrent til wikipedia på blockchain, Everipedia.

Lyst til å høre mer om kommende trender?
Oslo Blockchain Dag har DemTech som årets tema – ” democratizing technologies and sustainable business development”.

Bør selskaper investere i blockchain-kompetanse?

Her er min vurdering av hvilke grunnsteiner man trenger å få på plass før man setter i gang diskusjon om muligheter og utfordringer for dagens businessmodeller (start nederst :))

Blockchain-teknologi i dag har fremdeles mange utfordringer. Disse blir adressert og forsøkt løst av mange team rundt i verden. Bør man vente til de er løst før man fordyper seg i blockchain? Eller bør man investere i bedre forståelse og utforske nye forretningsmodeller allerede nå? Det blir opp til hvert enkelt selskap å vurdere.

Vi er flere som er interessert i blockchain i FINN, og vi har nå etablert en blockchaingruppe på tvers av områder. Målet er å skape en lekeplass for teknologer for å lære mer, vurdere nye muligheter og identifisere utfordrere av dagens forretningsmodeller. Kanskje du hører fra oss etterhvert når vi finner på noe gøy!

Har du forslag til hva FINN kan gjøre med blockchain, eller bare lyst til å snakke om hvordan blockchain vil påvirke digitale markedsplasser – ta kontakt!

FINN.no Blog – Product, Design, and Tech

Posts from the people building the world’s greatest…

FINN.no Blog – Product, Design, and Tech

Posts from the people building the world’s greatest marketplace

Irina Brun

Written by

Developer and blockchain enthusiast

FINN.no Blog – Product, Design, and Tech

Posts from the people building the world’s greatest marketplace