Water in de Toekomst! #Waterschap Aa en Maas

Wij als projectgroep hebben als opdracht om melkveehouders bewust te maken van het waterverbruik en de risico’s die het met zich meebrengt. Daarnaast in beeld brengen hoeveel water er in melkveebedrijven omgaat voor het Waterschap Aa en Maas. Waterschap Aa en Maas rekent in m3 en melkveehouders rekenen in euro’s. Hoe kan bewustwording gecreëerd worden, zodat duurzaamheid op het gebied van water voorop staat.

Het is de bedoeling om melkveebedrijven te gaan bezoeken en te interviewen. Hierdoor willen we de kijk van melkveehouders op water en bedrijfsvoering van de regio Asten-Someren in kaart brengen. De melkveebedrijven zijn bezocht en de eerste resultaten zijn verwerkt.

Afgelopen week waren we als projectgroep bij een melkveehouder die voorloper was op het gebied van Water. Water wordt in de toekomst steeds belangrijker en is toch de basis van ieder product. De melkveehouder had veel besparende technieken die perfect aansluiten op ons idee “Water in de toekomst”. De techniek van peilgestuurde drainage is voor de toekomst een oplossing om verdroging/vernatting te voorkomen.

Rondleiding op het melkveebedrijf
Peilgestuurde drainage