Elektronisk utmelding av kirken er en treenighet av gode nyheter, uavhengig av tro

Religion og livssyn er noe av det mest innerste personlige for de fleste.

Likevel har det vært uvanlig vanskelig å ta et personlig valg om hvilken man skal tilhøre her i landet. Dersom én forelder er medlem i Den norske kirke og du er døpt er du automatisk medlem. Hvis du ville melde deg ut måtte du møte opp på et kirkekontor, med et fysisk skjema.

Og selv da har det ikke alltid vært lett å forbli ute. Flere har blitt "meldt inn" både to og fire ganger.

Men nå har Kirken endelig laget en side hvor du enkelt kan sjekke om du er medlem og eventuelt melde deg ut.

Det er tre svært gode nyheter i ett. For det første er det er viktig skritt framover for religions- og livssynsfriheten i landet. For det andre gjør det det mulig å beholde sin personlig integritet for dem som måtte ha opplevd å bli meldt inn i en religion de ikke tror på.

Til slutt er det også gode nyheter for oss, siden du kun kan være medlem av én livssynsorganisasjon om gangen.

Kunne du tenkt deg å melde deg ut av Den norske kirke og inn i en livssynsorganisasjon for alle som vil hjelpe andre, uavhengig av religiøse overbevisninger?