22 Een andere kijk op… (1974)

Ineke

De vrouwelijke noot in mijn vriendenkring op de avonschool was Ineke, een aantrekkelijke klasgenote van even in de twintig. Ineke was niet groot, maar haar borsten maakten dat meer dan goed. Alsof die niet opvallend genoeg waren, hing daar al die jaren een zilveren Ankh tussen. 
Een oud Egyptisch symbool dat door goden gedragen werd als teken van onsterflijkheid. Als mensen het droegen, werd daarmee aangegeven dat zij deze wereld voor het hiernamaals wilden ruilen. Dat was bij Ineke gelukkig niet het geval.

Op een mooie lentedag — een zondag — besloten we met mijn klasgenoten een fietstocht te maken door de Twentse dreven, met een stop in Denekamp. Joke ging ook mee; die wilde wel eens kennismaken met mijn vrienden van de avondschool. 
Het was een warme dag en als onervaren fietser was ik blij even uit te kunnen rusten op het terras van het ouderlijk huis van Ineke. Ze woonde nog thuis; in een mooie bungalow in de bossen. 
Ik was erg bezweet en vroeg of ik even mocht douchen. Dat mocht en ik genoot van de verfrissen waterstralen. Daar krijgt een mens een andere kijk op de wereld van. 
Waar ik ook een andere kijk op kreeg, was Ineke.
Die voegde zich poedelnaakt en glimlachend bij me onder de douche. “Het lijkt me ook fijn om even te douchen”, zei ze. De Ankh hing nog steeds op zijn plek en deze ‘sleutel van het eeuwige geluk’ gaf me niet alleen een goddelijk gevoel, maar ook een onbelemmerde blik op de prachtige borsten van Ineke.

Maar niet lang, want opeens brak het angstzweet me uit. Mijn vrouw zat op het terras en stel je voor dat … Ik gaf Ineke een kus en haastte me weer terug naar het terras. Niemand had iets ongewoons gemerkt en ik voegde me geheel verfrist weer bij het gezelschap. 
De rest van de fietstocht had ik veel om over na te denken. En dat gebeurde ook regelmatig op de avondschool, waar ik na de lessen — samen met Ineke — probeerde ‘de sleutel naar het eeuwige geluk’ te ontsluiten.

© Frank van Exter

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.