27 De nachtfluisteraar (1978)

De Ridder op slot Loevestein

Die Citroën HY was geknipt om de nachtrittenvan Willem de Ridder te volgen. 
Willem de Ridder (1939) bereikte landelijke bekendheid met roemruchte radiouitzendingen als ‘De Doodsangst Escapade’, ‘GOD’ (Grote Oto Derby) en ‘Talkradio’. 
Bij de nachtritten ‘De Doodsangst Escapade’ en ‘GOD’ werden radioluisteraars uitgenodigd aan een soort speurtocht deel te nemen, waarbij zij de instructies via de radio konden opvolgen om uiteindelijk naar een bepaalde bestemming geleid te worden.
De eerste nachtrit verliep nog tamelijk rustig, maar de tweede voerde ons naar Woudrichem, waar in de jachthaven een veerpont de ‘nachtrijders’ naar Slot Loevestein zou brengen.

De veerbaas — geconfronteerd met honderden uitgelaten feestgangers — had er geen trek in om al die mensen over te zetten. Het was ook maar een klein pontje en de tocht was niet makkelijk, zowel door de stroming als door de grote afstand. 
Toen het de wachtenden duidelijk werd dat aan de overkant van het brede water — daar waar Maas en Waal te samen vloeien — Willem de Ridder onbereikbaar op hen zat te wachten, begonnen een paar mensen een boot die op de kant lag naar het water te slepen. Dat werkte aanstekelijk en al spoedig werd elke hanteerbare boot op de werf te water gelaten. 
Wat door de opwinding vergeten werd, was waarom de boten op de kant lagen. Dat werd duidelijk toen de volgeladen boten één voor één zonken. Niet onder het gewicht van de bemanning, maar klaarblijkelijk door nog niet gerepareerde lekkages. 
In de kranten — de Telegraaf natuurlijk voorop — werd uitgebreid melding gemaakt van de nachtrit en de veroorzaakte ravage. Prima publiciteit, waardoor de volgende én laatste nachtrit door duizenden automobilisten gevolgd zou gaan worden.

© Frank van Exter

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Frank van Exter’s story.