35 Gewoon doorgaan (1980)

Dubbele energie

Het vijfde en zesde studiejaar stonden in het teken van doctoraalexamens, het behalen van mijn onderwijsbevoegdheid, het volgen van bijvakken en mijn studentassistentschap.
Ondanks of juist dankzij het feit dat ik er nu alleen voor stond, leek het wel of ik dubbele energie had gekregen. Ik was vastbesloten om de studie tot een goed einde te brengen. Al was het maar om mijn ‘ex’ te laten zien dat ik niet op mijn achterhoofd was gevallen.
De verplichte bijvakken pedagogiek en didactiek werden vlot gehaald. Het niet-verplichte bijvak economie liet ik schieten.
Mijn honger naar kennis was onverminderd groot en ik was zelf verbaasd over het verschil met eerdere schoolervaringen.

Nieuwe vrienden

Zoals vaak bij een scheiding, ontstaan er twee kampen die partij kiezen voor de één of de ander.
Ik wachtte dat niet af en nam met het afscheid van Joke ook afscheid van een groot deel van mijn oude kennissenkring.
Door de studie had ik geen gebrek aan nieuwe vrienden en kennissen, veelal met andere interesses. Politiek, litteratuur, muziek, theater en cultuur waren nauw verweven met het studentenleven in Nijmegen.
Ik had altijd al veel gelezen, maar leerde door mijn nieuwe vrienden andere schrijvers kennen.
Zoals Luke Rhinehart (The Dice Man), John Fowles (The Magus) en Malcolm Lowry (Under the Volcano).

  • The Dice Man inspireerde me tot veel interessante experimenten met de dobbelsteen.
  • The Magus gaf aan het concept vervreemding een nieuwe dimensie, waar mijn vrienden en ik veel plezieraan beleefden.
  • Under the Volcano leidde tot het experiment met tequila, zoals beschreven in de volgende anekdote.

© Frank van Exter

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.