72 De baas van de week (1997)

De deadhunter

Hoewel ik het liefst in Zuid-Limburg had willen blijven, lagen de interimbanen daar niet voor het opscheppen. De meeste headhunters zitten in de Randstad en daar richtte ik dan óók mijn aandacht op.
Ik had de smaak te pakken gekregen om als communicatiemanager te werken, voorzien van de bijbehorende adequate budgetten. Ik reageerde daarom op een advertentie van een headhunter die voor het ICT-bedrijf Triple P een tijdelijke communicatiemanager zocht. Ik vond mezelf geknipt voor die functie, maar de headhunter blijkbaar niet. Ik kreeg een briefje dat ik niet was geselecteerd en bedankt werd voor de moeite. Ik belde de headhunter op en vroeg naar het waarom. Ik kreeg een vaag, niet duidelijk onderbouwd antwoord.
Omdat ik zélf vond dat ik wel de skills had om de klus te klaren, belde ik met de directie-secretaris van Triple P en vertelde hem waarom ik vond dat de headhunter een slechte job voor zijn bedrijf deed.

“Fax uw cv even en dan kom ik er op terug.”

Ik kreeg nog diezelfde dag een telefoontje en werd voor een gesprek uitgenodigd. Ik kreeg de baan en was ook nog eens snel inzetbaar.

Triple P

Terug naar het noorden, zoals de Limburgers dat zo fijntjes kunnen zeggen. 
Triple P in Vianen was een middelgroot ICT-bedrijf met de focus op hardware, dat door concurrenten ook wel oneerbiedig een ‘dozenschuiver’ werd genoemd. Maar de ambitie was om uit te groeien tot een softwareleverancier.
Het bedrijf had daarom in 1994 MAI Europa overgenomen. Om de groei in software te financieren vroeg Triple P eind 1995 een beursnotering aan op de Amerikaanse ICT-beurs Nasdaq
De kleine communicatie-afdeling van Triple P moest de nieuwe focus op software vertalen in relevante marketingcommunicatie.

Fezi Khaleghi Yazdi

De Iraanse eigenaar Fezi Khaleghi Yazdi was wat men noemt een karakter. Hij trok in een hoog tempo topmanagers aan, veelal uit het ‘old boys network’ van IBM. Maar hij ontsloeg ze weer in een even rap tempo, waardoor ik in de korte periode dat ik daar werkte een heel leger directeuren zag komen én gaan.
In 1997 moest hij zelf opstappen, na zware kritiek van de beleggers. Die hadden voor 80 miljoen dollar aandelen in Triple P gekocht, in de verwachting dat de software-activiteiten hun rendement zouden opleveren. Die activiteiten bestonden voornamelijk op papier in plaats van werkende producten.

De baas van de week

Het enige uit die periode waar ik trots op ben, is mijn benoeming tot ‘baas van de week’. Op voordracht van mijn medewerkers, waarvan ik me Marjolein van Enk en Jacco van Bennekom herinner. Marjolein was zo attent om me vooraf te waarschuwen, opdat ik niet verrast zou worden door het telefoongesprek dat live op de radio te horen was. Zij begreep heel goed dat communiceren tweerichtingsverkeer is.

© Frank van Exter

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.