Elementary OS için Başlangıç Bluetooth’u Kapatma

Elementary OS’ta bilgisayarınız başlarken Bluetooth da bilgisayarla birlikte başlar. Eğer günlük yaşamınızda Bluetooth kullanmıyorsanız bu, sadece bilgisayarınızın şarjından götürür. Aşağıdaki adımları izleyerek Bluetooth’u varsayılan olarak kapatabilirsiniz.

  1. Ayarlar’dan Uygulamalar’ı seçin.
  2. Başlangıç sekmesine tıklayın ve pencerenin alt tarafındaki komut girilebilecek kısma aşağıdakini kopyalayın.
    rfkill block bluetooth

Böylece bilgisayarınız yeniden başladığında, artık Bluetooth’unuz kapalı olacak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.