Sadece 6 Ayda Sıfırdan Nasıl Mobil Uygulama Yaptık ?

Yücel Faruk Şahan
Aug 31, 2019 · 12 min read
Sadece 6 Ayda Sıfırdan Nasıl Mobil Uygulama Yaptık
Sadece 6 Ayda Sıfırdan Nasıl Mobil Uygulama Yaptık
made in 🌎 with failures

Uzun bir yazı olacağa benziyor; çayınızı, kahvenizi hazırlayın derim :) Güzel bir haftasonu okuması olsun.


Kullandığımız araçlara uzaktan bir bakış
Kullandığımız araçlara uzaktan bir bakış
Yazıdaki bahsedeceğim konu başlıkları ve araçlar

Bölüm 1 — Hazırlık, Problem, Fikir

İş Modeli Kanvası
İş Modeli Kanvası
https://strategyzer.com

Hacker
Hacker
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Evoltapp ile Business Model Canvas ve Storyboard’lar da hazırlayabilirsiniz.
Image for post
Image for post
Logo denemeleri — tam bir karmaşa

Bölüm 3 — Landing Page, Prototipleme

Websitenizdeki formlar için uyarılar, Sweetalerts
Websitenizdeki formlar için uyarılar, Sweetalerts
Eğer açılır pencere bildirimlerinizi farklılaştırmak isterseniz SweetAlert2'yi denemelisiniz.
Tasarım
Tasarım
Sketch AdobeXD Lunacy Figma
Humaaans Gallery
Humaaans Gallery
Dilerseniz bir Sketch kütüphanesi olan Humaaans ile kendi karakterlerinizi de oluşturabilirsiniz.
Infinite possibilities Morty :)

Arayüzleri Sketch’te veya başka bir yerde tasarladık; şimdi eksiklerimizi görme, kullanıcı alışkanlıklarını test etme vakti.

Overflow’dan aldığımız “Akış Şeması” sayesinde nasıl bir algoritma oluşturmamız gerektiğini daha iyi görebildik. Yol haritamızı çizmemiz biraz daha kolay oldu.

Overflow ile Akış Şeması
Overflow ile Akış Şeması
İlgili arayüzler
Marvelapp ile Prototipleme
Marvelapp ile Prototipleme
Sıfır Kod! Sadece belirli bir akışa göre sıralanmış fotoğraflar

Peki tasarımlar nasıl koda dönüşüyor ?

Zeplin ile Prototipleme
Zeplin ile Prototipleme
Zeplin.io made in 🇹🇷
Burası çok önemli arkadaşlar, how to export on Sketch
Burası çok önemli arkadaşlar, how to export on Sketch
Zeplin’e aktarmak istediğiniz bileşenler için tek tek “Make Exportable“ seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde detayları aktaramazsınız.
Zeplin.io Arayüzü
Zeplin.io Arayüzü
Arayüzler ile ilgili geri bildirimleri de ekip arkadaşlarınız ile palaşabiliyorsunuz. Buraya yazdığınız yorumları anında Slack kanalınıza düşürebilirsiniz.

Bölüm 4 — Kodlama, Geliştirme, Süreç Boyu

Amacımız mobil uygulama geliştirmeyi öğrenmek değildi, uygulama yapmak için öğrenmemiz gerekiyordu; öğrendik.

Algoritma
Algoritma
⬆️Mesela⬆️
Backend Servisleri, kafamızı karıştırmayalım başlangıç bunlar
Backend Servisleri, kafamızı karıştırmayalım başlangıç bunlar
Amazon Amplify Firebase
Firebase vs AWS Amplify
Skype kullandığımızın kanıtı :)
Skype kullandığımızın kanıtı :)
Skype kullandığımızın kanıtı :)
Trello kartları sürükle bırak mantığı ile çalışıyor
Trello kartları sürükle bırak mantığı ile çalışıyor
Trello kartları sürükle bırak mantığı ile çalışıyor

Mockup ürünün, hizmetin ya da dijital varlığınız her ne ise onun, son kullanıcı tarafından görüntülenecek haline en yakın görünümüyle, sunulacak en temel fonksiyonlarının, tüm etkileşim senaryolarının simüle edildiği modelidir. -Sherpa Blog

Jammly dakikalar içerisinde bu tarzda mockuplar hazırlayabiliyorsunuz
Jammly dakikalar içerisinde bu tarzda mockuplar hazırlayabiliyorsunuz
Jammly dakikalar içerisinde bu tarzda mockuplar hazırlayabiliyorsunuz
Mobil bildirimler ne kadar önemli ?
Mobil bildirimler ne kadar önemli ?
Kaynak

Bölüm 5 — Test, Beta, Hala Öğreniyoruz

Uygulamanızı markete yükleyebilmek için herşeyden önce geliştirici olmanız gerekiyor. Bunun ücreti de Apple için yıllık $100, Google için ise tek seferlik $25

Fabric Arayüzü
Fabric Arayüzü
Fabric Arayüzü

Hacker Tip!

Facker.js
Facker.js
https://github.com/marak/faker.js/

Bölüm 6—Product Hunt, Teşekkürler (Ask)

Product Hunt Coming Soon Sayfamıza Abone Olun
Product Hunt Coming Soon Sayfamıza Abone Olun
https://www.producthunt.com/upcoming/founded-find-your-co-founder

Sizlere mobil uygulama geliştirirken nasıl bir yol izlenmeli; “Hangi aşamada hangi adım atılmalı” konusunda kendi tecrübelerimizden örnekler vererek anlatmaya çalıştım. Buraya kadar okuduysanız can-ı gönülden tebrik ederim 👏👏

Coming Soon Sayfamıza Abone Olun
Coming Soon Sayfamıza Abone Olun
Product Hunt Coming Soon Sayfamıza Abone Olun📮

Feedback Matters
Feedback Matters
Thanks 🎉

Founded Blog TR

Founded App is a matchmaking app for entrepreneurs.

Thanks to Murat K.Girgin and Şehrazat Moroveti

Yücel Faruk Şahan

Written by

Hustler @girisimfabrika @foundedapp | luckiest man alive | early adapter, https://yucelfaruksahan.me/

Founded Blog TR

Founded App is a matchmaking app for entrepreneurs.

Yücel Faruk Şahan

Written by

Hustler @girisimfabrika @foundedapp | luckiest man alive | early adapter, https://yucelfaruksahan.me/

Founded Blog TR

Founded App is a matchmaking app for entrepreneurs.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store