Şeyhmus Özbekli kimdir? / Who is Seyhmus Ozbekli?

Yukarıdaki görseli sosyal medyada paylaşarak Şeymus’a destek olun! / Share above visual on social media to support Seyhmus!

Hak İnisiyatifi temsilcisi

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği’ne (MAZLUMDER) Mart 2017’de kayyum atanması ve ardından 24 şubesinden 16’sının kapatılmasının ardından kurulan Hak İnisiyatifi’nin üyesi. 1992 Diyarbakır doğumlu. Dicle Hukuk Fakültesinden henüz mezun oldu ve Diyarbakır Barosunda avukatlık stajına devam ediyor. İnsan Hakları alanında yaklaşık dört yıldır çalışıyor. Hak İnisiyatifi’nde aktif olarak insan hakları savunuculuğuna devam ediyor. Aynı zamanda Diyarbakır Barosunun İnsan Hakları Biriminde çalışıyor. Özbekli, toplantıya Hak İnisiyatifi adına katkı sunmak ve eğitimin sonuçlarını Hak Inisiyatifi üyeleri ile paylaşmak üzere katılmıştı.


Member of the Rights’ Initiative

He was born in 1992, in Diyarbakır. He graduated from Dicle University Faculty of Law and is still continuing his internship as a lawyer in Diyarbakır Bar Association. He has been involved in human rights work for four years. He first gained experience as a human rights activist in Mazlumder, a well-known Islamic human rights association. He later joined the Rights Initiative and continued to act as a human rights defender. He is also working at the Diyarbakır Bar Association’s Human Rights Department.

Like what you read? Give Rights Defenders Turkey a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.