Ali Gharavi’den Mesaj / Message from Ali Gharavi

Ali’nin mesajını paylaşın, ona destek olun! / Share Ali’s message to support him
Şiddetsizlik ilkemize ve yalnızca ülkelerinin yasal çerçevesi içinde faaliyet gösteren kurumlarla çalışma prensibimize derinden bağlıyız.

We firmly believe in the principle of non-violence and working only with organisations that work with the lawful framework of these countries.