Beş Kıtadan Hak Savunucularına Destek Yağıyor!

Geçtiğimiz hafta Büyükada’da yaptıkları bir toplantı sırasında göz altına alınan ve göz altı süresi dün yedi gün daha uzatılan hak savunucuları ile ilgili dünyanın önde gelen hak örgütlerinden tepkiler yağıyor.

Hayatlarını hak savunuculuğuna adayan bu insanlar şu anda haksız bir şekilde göz altında. Bu haksızlığa sessiz kalmayan kurumların imza metni ve imzaları aşağıda yer almaktadır.

Hak Savunucuları Türkiye / Rights Defenders Turkey

rightsdefenders.turkey@gmail.com
https://medium.com/@humanrights_tr
https://twitter.com/humanrights_tr
https://www.facebook.com/HumanRightsDefenders.tr


Beş kıtadaki hak kuruluşlarından Türkiye’de gözaltında tutulan insan hakları savunucularının derhal serbest bırakılması için çağrı

Türkiye Hükümetine, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına,

Ülkenizde insan hakları savunucusu 10 kişinin halen devam eden gözaltıları karşısında duyduğumuz derin rahatsızlığı ifade etmek ve bir an önce serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmak üzere yazıyoruz.

Söz konusu 10 insan hakları savunucusu, 5 Temmuz günü İstanbul’da katıldıkları bir eğitim çalıştayı sırasında gözaltına alındı. Aralarından ikisi, çalıştayda eğitim vermek üzere Türkiye dışından gelmiş uzmanlardır. Bu kişiler, 24 saatten uzun bir süre boyunca avukatları ve akrabalarıyla görüştürülmemişler ve hiçbir suçlama getirilmediği halde gözaltı süreleri 7 güne çıkarılmıştır.

Gözaltında tutulan kişiler, gerek Türkiye’de gerek başka ülkelerde iyi bilinen STK’ların üyeleri ve önde gelen insan hakları savunucularıdır. Gözaltına alınmaları, ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarının ihlalidir.

Ayrıca şurası son derece açıktır ki, bu olay BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’yle (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf) koruma altına alınan hakları çiğnemektedir.

Buradan, söz konusu hakların derhal iadesi ve meslektaşlarımızın daha fazla erteleme olmaksızın serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz.

Gözaltında tutulan insan hakları savunucuları:

 • İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye;
 • İlknur Üstün, Kadın Koalisyonu;
 • Günal Kurşun, avukat, İnsan Hakları Gündemi Derneği;
 • Nalan Erkem, avukat, Yurttaşlık Derneği;
 • Nejat Taştan, Eşit Haklar için İzleme Derneği;
 • Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği;
 • Şeyhmus Özbekli, avukat, Hak İnisiyatifi;
 • Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği ;
 • Ali Gharavi — bilişim teknolojisi strateji danışmanı
 • Peter Steudtner — şiddete dayalı olmayan eylem ve refah eğitimcisi

Call for the immediate release of leading human rights defenders in Turkey

To the Government, Ministry of Interior and Ministry of Justice of Turkey,

We are writing to you to express our profound dismay at the continued detention of ten human rights defenders and to call for their immediate release.

These ten human rights defenders were detained by police in Istanbul on 5 July while attending a training workshop. Two of them were experts from outside the country providing the training. The group were held without access to lawyers and relatives for over 24 hours and their detention was extended for seven days without charge.

The individuals in custody are members of well-known NGOs and some of the most prominent human rights defenders in Turkey and other countries. Their detention constitutes violations of the rights to freedom of expression and association.

Most obviously, this incident runs contrary to the rights protected under the UN Declaration on Human Rights Defenders (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf ).

We therefore call for these rights to be immediately realised and for these colleagues to be released without any delay.

List of the detained human rights defenders:

 • Idil Eser, Amnesty International Turkey;
 • İlknur Üstün, Women’s Coalition;
 • Günal Kurşun , lawyer, Human Rights Agenda Association;
 • Nalan Erkem, Lawyer, Citizens Assembly;
 • Nejat Taştan, Equal Rights Watch Association;
 • Özlem Dalkıran, Citizens’ Assembly;
 • Şeyhmuz Özbekli, lawyer, Right Initiative;
 • Veli Acu, Human Rights Agenda Association;
 • Ali Gharavi — an IT consultant
 • Peter Steudtner — a non-violence and well-being trainer

Signatories

 1. Abuelas de Plaza de Mayo, (Plaza de Mayo Anneleri) Arjantin
 2. Vera Jarach, Plaza de Mayo Annesi, Arjantin
 3. Avrupa Gazeteciler Federasyonu- Fédération européenne des journalistes
 4. PEN America, ABD
 5. İfade Özgürlüğü için Kanadalı Gazeteciler — Canadian Journalists for Free Expression, Kanada
 6. Wales PEN Cymru, Galler
 7. PEN Norway, Norveç
 8. PEN UK, İngiltere
 9. The Arab Forum for Sexuality Education and Health, Filistin
 10. Canadian Civil Liberties Association (CCLA), Kanada
 11. Center for Legal and Social Studies (CELS), Arjantin
 12. CONECTAS, Breziya
 13. Due Process of Law Foundation (DPLF), ABD
 14. Fundación Memoria Historica y Social Arhgentina, Arjantin
 15. International Human Rights Group Agora, Rusya
 16. Irish Council for Civil Liberties (ICCL), İrlanda
 17. Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, Arjantin
 18. Minority Rights Group International (MRG), İngiltere
 19. Human Rights Committee at the Law Society (of England and Wales) İngiltere
 20. Index, İngiltere
 21. Women’s Global Network for Reproductive Rights
 22. Fuuse, Norveç
 23. GAYa NUSANTARA, Endonezya
 24. International Planned Parenthood Federation — European Network, Belçika
 25. Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR),
 26. Peace is Loud, ABD
 27. African Women’s Network for Community management of Forests (REFACOF), Kamerun
 28. West African Network of Young Women Leaders, Senegal
 29. Federación Planificación Familiar Estatal, İspanya
 30. OPEN ASIA/Armanshahr, Afganistan
 31. Louisa Elkhomun, Echoes of Women in Africa ( ECOWA ), Nijerya
 32. PAIMAN Alumni Trust, Pakistan
 33. Niger Delta Women’s movement for Peace and Development, Nijer
 34. RESURJ Global
 35. Womankind Worldwide
 36. War on Want, İngiltere
 37. Association Ayotzinapan for HR in Mexico, İsveç
 38. Philippine Center for Islam and Democracy, Filipinler
 39. SPECTRA: Young Feminists, Ruanda
 40. VISION, Pakistan
 41. ATFD (Tunisian Association of Democratic Women), Tunus