3 Adımda Hak Savunucularına Nasıl Destek Olabilirsiniz?

1) Haber ve görselleri takip edin, paylaşın, yaygınlaştırın:

  • Gözaltına alınan hak savunucularının bir an önce serbest bırakılması için başlattığımız kampanyanın iletişim araçları olan web sitemizi, Twitter ve Facebook hesaplarımızı takip edin, arkadaşlarınızı da takip etmeye çağırın.
  • Facebook ve Twitter hesaplarınızda kapak fotoğrafları olarak kampanya görsellerini kullanın.
Facebook kapak fotoğrafı
Twitter kapak fotoğrafı
  • Hak savunucuları hakkında bilgi veren görsel içeriklerimizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın: 1) Hak savunucuları kimdir? görselleri için tıklayın, 2) Hak savunucularından mesajlar için tıklayın, 3) Destek videoları için tıklayın.

2) İmzalayın ve paylaşın:

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin başlattığı Acil Eylem kampanyasına imza verin.


3) Dayanışma mesajını imzalayın, kurumsal olarak destek olun:

Kurumunuzu bugüne kadar 40'tan fazla uluslararası sivil toplum kuruluşunun imzaladığı alttaki dayanışma mesajına eklemek için 
humanrightsdefenders.tr@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.


Çağrı: Önde gelen insan hakları savunucuları derhal serbes bırakılsın
5 Temmuz 2017 günü, bir insan hakları eğitim toplantısına katılan on kişi, İstanbul-Büyükada’da gözaltına alındı. Bu on kişiden sekizi insan hakları alanında çalışan Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi, ikisi ise dijital güvenlik ve bilgi yönetimi konusunda uzman yabancı danışmanlardı. Avukatları ancak 6 Temmuz günü öğleden sonra, gözaltına alınan müvekkillerinin bir terör suçu olan silahlı örgüt üyeliğiyle soruşturulduğunu ve ilk etapta yedi gün soruşturma gözaltısında kalacakları bilgisini alabildiler.
Biz aşağıda imzası olan kuruluşlar, yani AGİT bölgesinden ulusal ve uluslararası insan hakları STK’ları ve Civic Solidarity Platform (Sivil Dayanışma Platformu) üyeleri olarak, Türkiyeli yetkililerin gerçekleştirdiği bu operasyonu kesinlikle reddediyoruz. İnsan haklarını geliştirmek için barışçıl bir toplantıya katıldıkları sırada gözaltına alınan bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz. İnsan hakları alanındaki çalışmalara suç muamelesi yapılmamalıdır. İnsanhakları toplantısı düzenlemek terörist komplo değildir. Aksine, insan hakları alanındaki sivil toplum çalışmalarının sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkısı son derece önemlidir.
Gözaltına alınanlardan Özlem Dalkıran (Yurttaşlık Derneği), avukat Nalan Erkem (Yurttaşlık Derneği), İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), avukat Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi), ve Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği) Türkiye; danışmanlar Ali Gharawi İsveç ve Peter Steudtner ise Almanya’dandır.
Geçtiğimiz yıllarda da insan hakları savunucuları çeşitli vesilelerle hükümetin baskısına hedef olmuşlardır. İnsan hakları savunucularına yönelik bu son saldırı ise, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından başlayan ve fakat darbe girişimiyle doğrudan ilişkili olabileceklerden çok daha geniş kesimleri, gazeteciler, avukatlar ve siyasetçileri de etkileyen baskı dalgasının bir parçasıdır. Henüz geçtiğimiz ay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da 22 diğer avukatla beraber tutuklanmıştır.