Hak Savunucularından Mesajlar

Ali’nin mesajını paylaşın, ona destek olun!
Şiddetsizlik ilkemize ve yalnızca ülkelerinin yasal çerçevesi içinde faaliyet gösteren kurumlarla çalışma prensibimize derinden bağlıyız.

Günal’ın mesajını paylaşın, ona destek olun!
Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucularını saçma suçlamalarla gözaltına almak ve hayatları boyunca şiddet karşıtı olan insanları silahlı terör örgütü üyeliği ile suçlamak yalnızca Türkiye’ye özgüdür. Biz iyiyiz ama desteğinize ihtiyacımız var.

İdil’in mesajını paylaşın, ona destek olun!
Güzel bir dünyada barış içinde yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Hak mücadelesinin bir parçası olmak çok güzel. Hep dayanışmak dileğiyle…

İlknur’un mesajını paylaşın, ona destek olun!
Hayatım, kadınların eşitliği ve özgürlüğü, herkes için adalet mücadelesi ile geçti. Hem verdiğim mücadelenin haklılığına, hem de birlikte yürüdüğüm insanlara inanarak devam ettim. Şimdi bir kez daha görüyorum ki ne kadar gerekli ve önemli bir mücadele bu. Az değiliz, küçük değiliz. Bu mücadeleyi, kadınlar eşit ve özgür olana, herkes için adalet gerçekleşene kadar devam ettirmekten onur duyarım.

Hayatım boyunca şiddetin her biçimine karşı durdum ve insan hakları için çalıştım. İnsan hakları ihlallerine karşı dayanışmanın önemine inandım. Bu süreçte tanımadığım pek çok genç avukat ziyaretime geliyor, destek veriyor. Durduğum yerin doğruluğunu, dayanışmanın gücünü bu kez buradan görüyorum ve kendimi kocaman bir ailenin içerisinde hissediyorum.

İnsan hakları topluluğunun bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın hem davaya hem şu anda gözaltında olan bizlere hem de Türkiye’deki insan hakları savunucunularına verdiği morali çok önemsiyorum. Hayatta hiç bu kadar aile gibi hissetmemiştim. İyi ki varsınız, iyi ki varız.

İnsan hakları savunucularını ve kurumlarını desteklemek suç değil haktır.

İnsan hakları aktivisti ve insani yardım dernekleri çalışanı olarak son süreçte maruz kaldığım gözaltı ve asılsız suçlamalardan dolayı ne kadar doğru bir mecrada mücadele ettiğimi görmüş oldum .İnsan hakları, hiç kimseyi ayırt etmeksizin hemen şimdi!
Like what you read? Give Rights Defenders Turkey a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.