İdil Eser’den Mesaj / Message from Idil Eser

İdil’in mesajını paylaşın, ona destek olun! / Share Idil’s message to support her!
Güzel bir dünyada barış içinde yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Hak mücadelesinin bir parçası olmak çok güzel. Hep dayanışmak dileğiyle…

We deserve to live in a beautiful world in peace. To be part of the struggle for rights is a great feeling. Solidarity forever…