Nalan Erkem’den Mesaj / Message from Nalan Erkem

Nalan’ın mesajını paylaşın, ona destek olun! / Share Nalan’s message to support her!
Hayatım boyunca şiddetin her biçimine karşı durdum ve insan hakları için çalıştım. İnsan hakları ihlallerine karşı dayanışmanın önemine inandım. Bu süreçte tanımadığım pek çok genç avukat ziyaretime geliyor, destek veriyor. Durduğum yerin doğruluğunu, dayanışmanın gücünü bu kez buradan görüyorum ve kendimi kocaman bir ailenin içerisinde hissediyorum.

I have been opposed to violence of all kinds and worked for human rights my entire life. I believe in the importance of solidarity in the face of human rights violations. During my time in custody, many young lawyers are coming to see me, they are supporting me. I can see once more the righteousness of my beliefs, the power of solidarity and I feel part of a huge family.